In opdracht van de gemeente is Circulus-Berkel BuitenRuimte gestart met het onderhoud van laanbomen in het buitengebied. Het betreft voornamelijk snoeiwerk, maar soms is er ook sprake van risicokap. Om welke bomen gaat het? Onderstaande kaart brengt de werkzaamheden in beeld.

Werk in etappes

Langs de wegen in het buitengebied staan maar liefst 55.000 bomen. Ze zijn belangrijk voor ons landschap. Met goed onderhoud en verjonging in etappes bereiken we een aantrekkelijk en veilig landschap met laanbomen in verschillende soorten, leeftijden en structuren.

Gemeentebeleid

Op basis van nieuw gemeentebeleid is er een planning gemaakt voor het onderhoud van de laanbomen. De werkzaamheden lopen tot en met maart 2019. Op de website van de gemeente leest u   het uitgebreide bericht van december over het beleid, de achtergrond en de aanpak.

Waar?

In het overzicht op deze pagina ziet u waar zeer zware snoeiwerkzaamheden ('kandelaberen') of kapwerkzaamheden plaatsvinden. Reguliere snoeiwerkzaamheden vindt u niet op de kaart. 

Overlast voor de buurt en weggebruikers wordt bij de werkzaamheden zoveel mogelijk beperkt. Op de locatie van de werkzaamheden worden wegen gedeeltelijk afgezet.

Is de kaart in uw browser lastig te lezen? Dan kunt u deze ook openen  via deze link .

Over deze kaart

  • Bomen die in aanmerking komen voor kap herkent u aan een nummer op de stam.
  • De afkorting bubeko staat voor 'buiten de bebouwde kom'.
  • Wij streven naar een zo actueel mogelijke kaart. Daarbij zijn tussentijdse wijzigingen niet uitgesloten. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een boom langer blijft staan omdat er al broedende vogels zijn gesignaleerd. We doen er ook dan alles aan om de veiligheid voor de omgeving te borgen.
  • Vormt een dode of zieke boom een acuut gevaar voor de omgeving?  De gemeente kan dan besluiten tot noodkap. Het gaat dan niet (meer) om een risicoboom; de boom staat dus mogelijk niet (meer) op bovenstaande kaart.
Gepubliceerd op 07 januari 2019