03 november 2020 Renovatie van groenvakken

Renovatie van groenvakken

Deze maand is de Buitenruimte-ploeg van Circulus-Berkel begonnen met de renovatie van verschillende groenvakken in de gemeente. Groenvakken zijn stukken openbaar groen die bestaan uit bodembedekkers, (sier)heesters en bomen. Ze zijn belangrijk voor een groene leefomgeving en de beleving van straten en wijken.

Deze werkzaamheden voeren we uit tussen de maanden oktober en april en verspreid over de gemeente. Komende jaren wordt ieder winterseizoen een groot aantal groenvakken aangepakt. Het totale project neemt dus enkele jaren in beslag. Voor een exacte planning en vorderingen zijn wij sterk afhankelijk van het weer.

Waarom renoveren?
Soms zijn planten verouderd en aan vervanging toe of heeft andere begroeiing de overhand genomen. Bij het renoveren richten we de groenvakken (ook wel plantvakken) opnieuw in. Eerst wordt de oude beplanting verwijderd en dan de grond vervangen door goede plantgrond. Daarna komt er nieuwe beplanting. De keuze van de aanplant is afhankelijk van de plek: wat is het karakter van de straat, hoe groot is het plantvak en hoe zit het met de waterhuishouding? Ook moet het groen goed te onderhouden zijn en houden we - waar dat kan - rekening met wensen uit de buurt.

Planten voor de toekomst
In het verleden bestonden plantvakken vaak uit één soort beplanting. Groenrenovatie biedt de kans de vakken gevarieerder en bloemrijker in te richten. Daarmee zorgen ze voor biodiversiteit en meer kleur in de wijken. Bloeiende groenvakken zijn aantrekkelijk voor insecten, zoals bijen en hommels. Bij de plantkeuze houden we rekening met droogte en wateroverlast door klimaatverandering, plantenziektes en vraat door dieren. Als het mogelijk is zorgen we, naast bodembedekkende heesters en sierheesters, ook voor vaste planten.  

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over de werkzaamheden? U kunt telefonisch, digitaal of via WhatsApp contact opnemen met de groencollega's van Circulus-Berkel

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws