24 maart 2020 Jonge en duurzame bomenrij voor Westerbleek

Jonge en duurzame bomenrij voor Westerbleek

Met de aanplant van 14 jonge bomen heeft de Westerbleek in Lochem weer een frisse nieuwe aanblik gekregen. De jonge bomen groeien de komende jaren uit tot nieuwe blikvangers die passen bij het groene karakter van het oude stadscentrum.

De lindes, groene en rode beuken en esdoorns zijn allemaal bomen van de ‘eerste grootte’.  Het betekent dat ze minimaal 15 meter hoog kunnen worden.

Duurzame bomenrij

Het planten hadden we graag gedaan samen met leerlingen van de Vennegötte en de wethouder. Maar door de maatregelen die we in ons land treffen om het coronavirus terug te dringen is de traditionele boomfeestdag verplaatst naar het najaar. Helaas zonder kinderen, maar de plantwerkzaamheden konden gelukkig gewoon doorgaan afgelopen week.

Met de nieuwe aanplant ontstaat een gevarieerde en duurzame bomenrij. Zo zijn al in de zomer en vooral ook de herfst de verschillen in bladkleur mooi te zien, de bomen kiezen bovendien hun eigen moment voor het vallen van het blad. Met het planten van verschillende bomen voorkomen we ook dat een ziekte onder een boomsoort overslaat op een hele rij. Zo houden we de bomenrij zo gezond mogelijk.

Bomen voor bijen

De linde is met lichtgroen loof en geurende bloemen een aantrekkelijke boom in de zomer. Niet alleen voor mensen maar ook voor bijenvolken. De bomen leveren stuifmeel en nectar voor de bijen, insecten die heel belangrijk zijn voor onze voedselketen. Ook de esdoorn is een echte ‘bijenboom’. Omdat deze vroeger bloeit dan de linde blijft de bomenrij straks een seizoenlang aantrekkelijk voor insecten en dus ook voor vogels.

"Gevarieerd en aantrekkelijk voor insecten en vogels"

 

Vervanging

De jonge bomen vervangen eerder gevelde essen; deze waren ernstig aangetast door essentaksterfte. De gemeente heeft na herhaaldelijk terugsnoeien en controles besloten de essen te vervangen omdat de bomen niet levensvatbaar meer waren. Bij een winterstorm of harde wind vormden de bomen een reëel risico voor passanten en weggebruikers.

De gemeente en Circulus-Berkel hechten grote waarde een gevarieerde, groene en gezonde omgeving. Daarom zijn er meer bomen teruggeplaatst dan er geveld zijn.

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws