11 maart 2020 Jonge aanplant in het buitengebied

Jonge aanplant in het buitengebied

Half maart starten we met het herplanten van jonge bomen in het buitengebied. De jonge bomen worden geplant op locaties waar afgelopen jaren risicokap heeft plaatsgevonden. Dat kan alleen als op de locatie voldoende licht en ruimte is ontstaan. In dit bericht leest u meer over het herplanten.

Onderhoud afgerond

Het snoeien van laanbomen in de gemeente Lochem gebeurt in 'deelgebieden'. Deze winter was het buitengebied van Laren aan de beurt. Het onderhoud van de 11.500 bomen langs wegen in het Larense buitengebied startte eind 2019 en rondden we op 14 maart af.

Soms komen we tijdens onderhoud bomen tegen die ziek zijn of aangetast en (bijna) niet meer levensvatbaar. Ook niet na flink terugsnoeien. Om gevaar voor de omgeving te voorkomen gaan we over tot risicokap. Dat doen we niet meteen, maar in een volgend onderhoudsseizoen. Uiteraard na de noodzakelijke (her)controles. Na het vellen krijgen de gezonde bomen ook wat meer licht en ruimte. De risicokap in het buitengebied van de gemeente hebben we deze keer in februari afgerond.

Wanneer komen er nieuwe bomen in het buitengebied?

Half maart starten we met het planten van nieuwe bomen. Dit doen we op locaties - verspreid in het buitengebied van de gemeente - waar in eerdere seizoenen 10 of meer gemeentelijke bomen zijn geveld. Zo weten we zeker dat de jonge bomen voldoende licht, ruimte en dus groeikansen krijgen. Op plekken met onvoldoende ruimte hebben jonge bomen geen groei- en overlevingskansen. Het kan zijn dat de situatie op zo'n plek verandert; nog meer bomen blijken daar bijvoorbeeld niet levensvatbaar en moeten worden vervangen. Dan wordt er in de toekomst alsnog aangeplant.

Waar houden jullie rekening mee bij de plantkeuze?

Met de jonge aanplant dragen we bij aan een aantrekkelijk en veilig buitengebied met bomen in verschillende soorten, leeftijden en structuren.

  • Bij de keuze van de bomen houden we met veel factoren rekening. Denk daarbij aan het landschapstype, het karakteristieke beeld van de plek, de ecologische variatie en de beschikbare ruimte.
  • Bij het plantwerk houden we zorgvuldig rekening met de plantafstand en bijvoorbeeld de afstand van de boom ten opzichte van de weg. Uitgangspunten in ons werk zijn de bepalingen uit de Wet Natuurbescherming en de uitgangspunten uit de ‘notitie duurzaam beheer bomen buitengebied’.

Hoe worden de gemeentelijke bomen in het buitengebied onderhouden?

Het aanplanten van jonge bomen maakt deel uit van het onderhoud gemeentelijke bomen buitengebied. De uitvoering coördineert Circulus-Berkel projectmatig in opdracht van de gemeente Lochem.

Hier leest u hoe wij dat doen  

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws