Japanse duizendknoop: schadelijke woekeraar

De Japanse duizendknoop is een snelgroeiende plant met hele sterke wortels. Deze wortels kunnen schade veroorzaken aan woningen, wegen en bouwwerken. Ze groeien zowel verticaal als horizontaal en komen soms elders weer boven de grond. Daar groeien ze uit tot nieuwe woekeraars.

Hoe wij met u de plant bestrijden

Om omgevingsschade door de Japanse duizendknoop te voorkomen is het belangrijk dat we de plant zo goed mogelijk beheersen en - waar mogelijk - bestrijden. Daar hebben we uw hulp bij nodig.

Wat kunt u doen?

Heeft u de Japanse duizendknoop in uw tuin staan? Wij vragen u vriendelijk deze te verwijderen. Zo voorkomen we dat de plant schade aanricht en eventueel doorgroeit naar andere tuinen of de openbare ruimte. In deze folder leest u hoe u de plant herkent en hoe u deze het beste bestrijdt.

Plantresten Japanse duizendknoop? In de grijze container!

De plant(resten) en/of de grond waarin de plant heeft gestaan gooit u in de grijze container. Dit hoort niet thuis in de groene container of op de composthoop. Zo voorkomen we dat de plant zich opnieuw kan verspreiden.

Melden

Heeft u de Japanse duizendknoop gesignaleerd in de Lochemse openbare ruimte? Uw melding is welkom. Binnen de bebouwde kom beheersen we de plant zo goed mogelijk. Buiten de bebouwde kom brengen we groeilocaties alleen in kaart: informatie die voor de gemeente van belang is bij het bepalen van beleid voor zogenaamde 'plaagsoorten'. Op dit moment kunnen we de woekeraar daar nog niet actief bestrijden.

 vindt hier  hoe u uw melding digitaal, via WhatsApp of telefonisch doorgeeft. Omschrijf daarbij zo goed mogelijk de locatie en stuur - indien mogelijk - een foto van de plant mee.

 

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de (bestrijding van) de Japanse duizendknoop? Veel informatie vindt u op   bestrijdingduizendknoop.nl  

 

Gepubliceerd op 28 mei 2019