30 april 2021 Inzamelen restafval op maat Lochem naar 1x per 4 weken

Inzamelen restafval op maat Lochem naar 1x per 4 weken

In grote delen van het buitengebied van de gemeente Lochem worden de grijze en groene containers op aanmelding geleegd. Dit wordt ook wel ‘inzameling op maat’ genoemd. De grijze containers konden tot nu toe wekelijks aangemeld worden om geleegd te worden. Per 1 mei wordt dit eenmaal in de vier weken.

Bij veel adressen in het buitengebied van Lochem worden de grijze en groene containers op maat ingezameld. Dat betekent dat de inwoners hun container vooraf digitaal of telefonisch aanmelden bij Circulus-Berkel. Op basis van de aanmeldingen wordt een efficiënte route samengesteld en gereden. Het inzamelen op maat scheelt zo veel kilometers en tijd en is minder milieubelastend. De inzamelwagens van Circulus-Berkel reden tot nu toe wekelijks routes in het buitengebied om de aangemelde grijze containers te legen. Vanaf 1 mei 2021 wordt dit eenmaal per vier weken.

Waarom deze wijziging?

De gemeenteraad heeft dit besloten vanuit het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid. In de praktijk blijkt dat in het buitengebied van de gemeente Lochem de grijze container gemiddeld 8 keer per jaar wordt aangemeld. Minder vaak inzamelen is nog efficiënter en kostenbesparender. Bovendien is zo de aanbiedmogelijkheid voor de grijze container gelijk voor inwoners binnen en buiten de bebouwde kom.

Groene container

De inzameling op maat van de groene container in het buitengebied blijft in de zomerperiode wekelijks. Vanaf 1 december 2021 gaat de inzameling van groente-, fruit- en tuinafval in de winterperiode (december tot en met maart) in de hele gemeente Lochem naar eenmaal per vier weken.

Nieuw beleidsplan

De gemeenteraad stelde eind vorig jaar het afval- en grondstoffenbeleid 2021-2025 vast. Goede afvalscheiding en het verminderen van het milieubelastende restafval blijven speerpunten. Maar ook op de kosten wordt scherp gelet. Niet alleen gaat de inzameling van restafval in het buitengebied naar eenmaal in de vier weken, er zijn ook andere maatregelen:

  • De BEST-tas stopt per 1 mei 2021
  • Inzameling van gft in de winterperiode (december tot en met maart) gaat naar eenmaal per vier weken per 1 december 2021
  • Vervanging van de chemokar (voor klein chemisch afval) door een innamepunt op het Recycleplein Lochem (Aalsvoort 117 in Lochem) in de loop van 2021

In het gemeentenieuws in de Berkelbode en op www.lochem.nl en www.circulus-berkel.nl leest u regelmatig meer over de veranderingen.

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws