06 juli 2021 Groeizaam weer: extra inspanning onkruidbeheersing

Groeizaam weer: extra inspanning onkruidbeheersing

Zon en regelmatig hemelwater:  de afgelopen periode bracht groeizaam weer voor bloemen en planten. Ook onkruid vaart hier wel bij waardoor het groener kleurt dan u gewend bent. We zetten momenteel alle zeilen bij om het onkruid op verhardingen duurzaam te beheersen. Ook het wieden en schoffelen in de wijken wordt voortvarend aangepakt. 


Onkruid op verhardingen: duurzame aanpak

In de strijd tegen het onkruid wordt intensief ‘geborsteld’. Bij borstelen worden de bovengrondse delen van de beplanting met ronddraaiende staalborstels weggehaald. Een veeg-zuigmachine achter de borstel ruimt het groen en het vuil op. Het is een snelle methode om vooral het hogere onkruid op verhardingen aan te pakken. In de komende weken wordt het onkruid ook bestreden met onkruidbranders; de machines branden bij een temperatuur van circa 800 graden het onkruid, maar ook eventuele zaden weg. Dit is vooral effectief als het onkruid niet te lang is. Het werk wordt uitgevoerd door een aannemer.

Van onkruidbestrijding naar -beheersing

Omdat onkruid bij duurzaam bestrijden sneller de kop opsteekt kan het straatbeeld soms wisselen. Het weer bepaalt het beeld voortdurend en daarmee ook de planning en de inzet. Belangrijk want onkruid tegengaan is arbeidsintensief. Daarom is het onkruid soms wat hoger voordat de ronde in uw wijk of kern start. Opkomend onkruid is soms ook nodig om de machines effectief te laten werken.

Al met al spreken we over onkruidbeheersing in plaats van -bestrijding. De periode waarin we het onkruid beheersen varieert meer en meer. Zo gaat bij een lange zomer met ‘groeizame’ omstandigheden de aanpak in het najaar ook langer door.

De gemeente en Circulus-Berkel kijken ieder jaar kritisch naar een effectieve, maar ook verantwoorde en betaalbare aanpak. Meer informatie over onkruidbeheersing leest u op onze Diensten-pagina's.

Diensten BuitenRuimte 

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws