04 februari 2021 Gebruik en toegankelijkheid van zandwegen

Gebruik en toegankelijkheid van zandwegen

De gemeente Lochem kent zo'n 140 kilometer zandweg. Prachtige wegen met een landschappelijke waarde, maar ook kwetsbare wegen. Ze zijn bijvoorbeeld niet berekend op hoge verkeersbelasting en -snelheden. Weersinvloeden als langdurige droogte, neerslag of vorst maken zandwegen bovendien extra kwetsbaar. Daarom is voor verkeer dan extra voorzichtigheid geboden. 

Zijn er vanwege de weersomstandigheden wegafsluitingen? Dan leest u het hier.

Op dit moment zijn er geen afsluitingen van zandwegen. 

Om de wegen te sparen vindt u onderaan deze pagina enkele richtlijnen en tips. Zo willen we de zandwegen begaanbaar houden én onveilige situaties voorkomen. 

Collega Henny legt uit waarom zandwegen vragen om timing in onderhoud en om voorzichtig gebruik.

Waarom richtlijnen bij winters weer?

Met richtlijnen voor het gebruik van zandwegen voorkomen we onveilige verkeerssituaties en verdere aantasting van het wegdek. Daarmee blijven de zandwegen ook in de wintermaanden begaanbaar.

Noodmaatregel soms noodzakelijk

Toch kan het zijn dat de verkeers- een weersinvloeden te groot worden en we een zandweg korte tijd afsluiten. Met afsluiting voorkomen we onherstelbare schade en ongevallen.

Richtlijnen en tips

 • Bent u geen aanwonende? Probeer zandwegen zo veel mogelijk te mijden en kies een andere route.
 • Gebruik de hele weg in plaats van het spoor van voorgangers.
 • Blijf alert op de kwaliteit van de zandweg en pas uw snelheid aan.
 • Vraag (als aanwonende of bedrijf) bezoekers of leveranciers zo mogelijk buiten de zandweg te parkeren.
 • Is de weg bevroren? Strooi geen zout, al is het goed bedoeld. Zout beschadigt de toplaag. 

  Samen houden we de zandwegen in onze gemeente veilig en begaanbaar.
Veelgestelde vragen

Ben ik als aanwonende bereikbaar bij noodsituaties?

 • Bij een wegafsluiting blijft de weg toegankelijk voor de nood- en hulpdiensten. Maar ook als een zandweg in slechte conditie is - en niet wordt afgesloten - weten nood- en hulpdiensten aanliggende adressen te bereiken. Hulpdiensten zijn van de situatie op de hoogte, het materiaal is daarop toegerust. NB Natuurlijk geldt voor iedere inwoner dat het verstandig is voorbereid te zijn op calamiteiten. Meer leest u op de pagina van de Rijksoverheid.

Wat als er geen sprake (meer) is van neerslag?

 • De zandwegen blijven kwetsbaar. Door hoge verkeersdruk en -snelheden worden natte zandwegen extra belast. Daarom vragen wij u ook dan rustig te rijden en indien mogelijk de zandwegen te mijden als doorgangsroute.

Wanneer voeren jullie reparaties uit?

 • Hollandse weersomstandigheden maken effectief onderhoud maar vier maanden per jaar mogelijk; periodes zonder wateroverlast, opdooi of droogte. In overige maanden letten wij op de begaanbaarheid en wordt er - naast noodreparaties - continu gekeken hoe de zandwegen toegankelijk kunnen blijven zonder de constructie en het wegdek aan te tasten.

Wat kan ik (als aanwonende) verder doen in het behoud van een zandweg?

 • Met minder frequent gebruik van de wegen en gepaste snelheid voorkomen we overbelasting en zware defecten, zoals kuilen en uitrijden van het wegprofiel. De BuitenRuimte-collega’s monitoren de conditie van de zandwegen zo goed mogelijk.

  Toch kan het zijn dat (extreem) weer en verkeer de weg in korte tijd aantasten en onbegaanbaar maken. Signaleert u als aanwonende zo’n ernstige situatie? Uw melding helpt ons zo snel mogelijk actie te ondernemen en ongevallen te voorkomen.

Meer informatie over regulier onderhoud vindt u op de pagina 

 onderhoud van zandwegen 

 

 

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws