04 maart 2020 Beuken en lindes voor Lochemse Westerbleek

Beuken en lindes voor Lochemse Westerbleek

In de week van 16 maart worden jonge bomen geplant aan de Westerbleek. We planten lindes, groene beuken en rode beuken; bomen die straks uitgroeien tot nieuwe blikvangers die passen bij het groene karakter van het oude stadscentrum. Het planten hadden we graag gedaan met leerlingen van de Vennegötte! Maar boomfeestdag is door de huidige omstandigheden verplaatst naar het najaar. De plantwerkzaamheden gaan gewoon door.


Vervanging: gevarieerde aanplant

De 14 jonge bomen vervangen eerder gevelde essen; deze waren ernstig aangetast door essentaksterfte. In november zijn twee essen met spoed gekapt omdat het gevaar voor de omgeving te groot werd. De gemeente heeft na herhaaldelijke controles besloten ook de overige essen te vervangen, de bomen waren niet meer levensvatbaar. Opnieuw terugsnoeien bood geen oplossing. Bij een winterstorm of harde wind vormden de bomen een reëel risico voor passanten en weggebruikers.

Waar planten wij de bomen?

Hieronder ziet u waar de lindes, groene en rode beuken worden aangeplant. We plaatsen meer bomen terug dan er geveld zijn. De gemeente en Circulus-Berkel hechten grote waarde een gevarieerde, groene en gezonde omgeving.

Klik op de afbeelding voor een uitvergroting

De activiteiten kunnen enige verkeershinder met zich meebrengen. Direct aanwonenden worden met een brief geïnformeerd.

 

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws