27 februari 2021 Bestrijding eikenprocessierups

Bestrijding eikenprocessierups

Als een flink aantal jaar zetten de gemeente Lochem en Circulus-Berkel Buitenruimte zich in voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Door natuurlijke maatregelen, preventieve en curatieve bestrijding én met jaarlijkse monitoring. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het seizoen weer getroffen. 

Deze pagina wordt tijdens het seizoen regelmatig bijgewerkt op basis van de actualiteit. 
 

Groot buitengebied; veel eiken

De gemeente Lochem heeft een groot buitengebied met veel eiken. Gemeentebomen, maar ook bomen van particulieren, Rijkswaterstaat of bijvoorbeeld de provincie. Samen kunnen ze een snelweg vormen voor eikenprocessierupsen. Daarom bestrijden we de eikenprocessierups (epr) zo goed mogelijk en gaan we 'oprukken' tegen.

Dat begint in het voorjaar met de preventieve bestrijding binnen de kernen. Sinds een paar jaar doen wij dit ook op geselecteerde routes en plekken ('hotspots') in het buitengebied. Zo willen we met de gemeente de overlast voorkomen. Eiksoorten die gevoelig zijn voor de epr worden behandeld met een biologisch middel dat een bacterie bevat. Dat doen we niet op locaties waar beschermde vlindersoorten voorkomen. Meer informatie vindt u verder op deze pagina.   Kaart 

Duurzame aanpak: herstellen van natuurlijk evenwicht

Om overlast te voorkomen is de preventieve aanpak nog nodig. Ondertussen wordt hard gewerkt in de overgang naar een natuurlijke aanpak: het verbeteren we de leefomgeving van 'natuurlijke vijanden'. De gemeente stimuleert het verschralen van de bermen, we zaaien bloemenmengsels in na wegwerkzaamheden, laten klimop bij bomen en kale stammen staan, planten bosplantsoen, meer diverse boomsoorten en vrijgroeiende hagen. Lochem stimuleert ook het ophangen van mezenkastjes door inwoners en werkt nauwe samen met de Vogel- en de Vleermuiswerkgroep.

Voor de effecten van deze inspanningen is tijd nodig. Daarom is preventieve bestrijding in het voorjaar nog belangrijk. 

Inzet biologisch middel: bestrijding overdag

Is er geen water in de buurt? Dan worden eiken binnen en op geselecteerde plekken buiten de kom in vroege voorjaar behandeld met het biologische middel (XenTari). Het middel wordt door een tractor met een luchtkanon in de kronen van de eikenbomen geblazen. Het werk wordt overdag uitgevoerd. De methode is veilig voor mens, dier, omgevingsgroen en materialen. XenTari is biologisch, maar kan ook andere rupsen aantasten. Daarom zijn we voorzichtig met het gebruik en wordt het ieder jaar meer afgebouwd. 

Daar waar beschermde vlindersoorten voorkomen passen we het middel niet toe. Dat doen we ook niet in de buurt van oppervlaktewater. Op deze plekken zorgen we in het voorjaar/de zomer voor extra monitoring; we zijn dan snel ter plekke voor het wegzuigen van eventuele nesten (curatieve bestrijding).

Vlot bestrijden tijdens piekperioden

In ‘piekperioden’ willen we de rupsen vlot kunnen laten wegzuigen (curatieve bestrijding). Het specialistische materieel en de bestrijders brengen we dan twee maanden onder bij onze Buitenruimte-locatie in Lochem. Vanuit deze uitvalsbasis zijn de bestrijders sneller op de plek van overlast.

Melding doorgeven?
  • Ziet u de 'epr' op eigen terrein? Neem dan contact op met een professionele bestrijder. Ga nooit zelf aan de slag.
  • Ziet u toch nesten binnen de bebouwde kom? Geef uw melding snel door. De rupsen worden alsnog weggezogen.
  • Ziet u nesten op gemeentebomen buiten de kom? Geef uw melding door; waar mogelijk laten we de rupsen wegzuigen. De meldingen zijn ook van belang voor de jaarlijkse evaluatie van de bestrijdingsaanpak. Daarmee stelt de gemeente de aanpak voor volgend jaar vast.

Meer informatie

  • Hoe herkent u de epr? Hoe gaat de bestrijding in zijn werk? Al deze extra informatie leest u   op deze pagina.
  • Contact met de brandharen kan jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen veroorzaken. Bij sommige mensen treden ernstige allergische reacties op. Het is goed om te weten wanneer u zich bij een (huis)arts meldt. Deze en meer informatie vindt u op  pprocessierups.nu .
Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws