11 april 2019 Bestrijding eikenprocessierups van start

Bestrijding eikenprocessierups van start

Bestrijding eikenprocessierups gemeente Lochem

Iets vroeger dan normaal zijn de eerste eikenprocessierupsen uit de eitjes gekropen. Circulus-Berkel is daarom al vroeg gestart met de bestrijding. Zowel binnen als buiten de bebouwde kom wordt de 'epr' in eerste instantie preventief bestreden. De eikenprocessierups is vooral te vinden in zomereiken en kan voor mensen en dieren overlast veroorzaken.

Voor de gemeente Lochem coördineert Circulus-Berkel BuitenRuimte de bestrijding van de 'epr'.

De preventieve bestrijding van de 'epr' is in april van start gegaan. Direct aanwonenden ontvingen vóór de werkzaamheden een informatiebrief. De werkzaamheden vonden zowel overdag als 's nachts plaats. Dit is afhankelijk van de gekozen biologische methode. Worden nematoden (microscopisch kleine aaltjes) ingezet dan gebeurt dit 's nachts vanwege de gevoeligheid voor uv-licht.

Preventieve aanpak binnen de kernen

De eikenprocessierups, vooral te vinden in zomereiken, maakt nesten in de boom en onder de grond. Contact met de ‘brandharen’ van deze rups kan vervelende allergische reacties veroorzaken. Sinds een aantal jaren bestrijden we de eikenprocessierups daarom preventief binnen de kernen. De rups komt de laatste jaren echter steeds meer voor; een landelijke tendens die vermoedelijk verband houdt met de stijgende temperaturen. Daarmee neemt ook de overlast buiten de bebouwde kom toe.

Bestrijding buiten de kernen

Op basis van meldingen, inspecties en de gemeentelijke nota mobiliteit zijn in de afgelopen jaren 'hotspots' buiten de bebouwde kom in kaart gebracht. Op deze locaties manifesteerden de rupsen zich en bestaat een reële kans op menselijk contact. We bestrijden de eikenprocessierups daar sinds vorig jaar ook preventief.

Belangrijke fietsroutes

Circulus-Berkel Buitenruimte laat de eiken daarbij – net als in de bebouwde kom – in het voorjaar met een biologisch middel behandelen. Op geschikte locaties worden ook nematoden ingezet tegen de epr; microscopisch kleine aaltjes. Worden er na behandeling toch rupsen gesignaleerd dan volgt alsnog een curatieve behandeling. Naast de ‘hotspots’ laten we ook de eiken langs schoolroutes en recreatieve fietsroutes preventief behandelen.

Curatieve bestrijding buiten de bebouwde kom
Curatieve bestrijding buiten de bebouwde kom (klik voor uitvergroting)

 

 

Over gezondheid en de eikenprocessierups

Contact met de brandharen kan jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen veroorzaken. Bij sommige mensen treden ernstige allergische reacties op. Maar niet iedereen krijgt klachten, milde irritatie gaat binnen enkele dagen vaak over.

Toch is het goed om te weten wanneer u zich bij een (huis)arts meldt. Informatie over de eikenprocessierups en gezondheid vindt u op www.rivm.nl, de site met milieu- en gezondheidsinformatie van de rijksoverheid. 

Meer info over de epr?

Hoe herkent u de epr? Hoe gaat de bestrijding in zijn werk? Meer info leest u op deze pagina 

Melding doorgeven?

  • Signaleert u toch nesten binnen de bebouwde kom? We ontvangen graag uw melding. De rupsen worden alsnog weggezogen. Uw melding wordt binnen 10 werkdagen afgehandeld.
  • Meldingen buiten het bestrijdingsgebied brengen wij in kaart; informatie die voor de gemeente van belang is bij het evalueren van bestrijdingsbeleid. Dit vindt jaarlijks plaats.
  • Signaleert u de 'epr' op eigen terrein? Neem dan contact op met een professionele bestrijder. Ga nooit zelf aan de slag.

Melding openbare ruimte 

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws