09 april 2020 Bestrijding eikenprocessierups van start

Bestrijding eikenprocessierups van start

Door de zachte winter en voorjaar kruipen de eikenprocessierupsen dit jaar vroeg uit het ei. Op 15 april starten we met de preventieve bestrijding binnen en buiten de bebouwde kom. Binnen de kom worden alle gemeentelijke eiken behandeld.

Groot buitengebied; veel eiken

De gemeente Lochem heeft een groot buitengebied met veel eiken. Gemeentebomen, maar ook bomen van particulieren, Rijkswaterstaat of bijvoorbeeld de provincie. Samen kunnen ze een ‘snelweg’ voor eikenprocessierupsen vormen. Daarom bestrijden we de eikenprocessierups (epr) namens de gemeente zo veel mogelijk preventief.

Dat doen wij binnen de kernen, en sinds een paar jaar ook op geselecteerde routes en plekken ('hotspots') in het buitengebied. Zo willen de gemeente en Circulus-Berkel de overlast beperken. Eiksoorten die gevoelig zijn voor de epr laten we behandelen met nematoden of met een biologisch middel dat een bacterie bevat. Kaart 

Duurzame aanpak: herstellen van natuurlijk evenwicht

Ondertussen wordt hard gewerkt aan een natuurlijke aanpak: het verbeteren we de leefomgeving van 'natuurlijke vijanden'. We verschralen bermen, zaaien bloemenmengsels in na wegwerkzaamheden, laten klimop bij bomen en kale stammen staan, planten bosplantsoen, meer diverse boomsoorten en vrijgroeiende hagen. De gemeente stimuleert bovendien het ophangen van mezenkastjes door inwoners. Voor de effecten van deze inspanningen is tijd nodig. Daarom is de preventieve bestrijding in het voorjaar nog van belang.

Inzet biologisch middel: bestrijding overdag

Is er geen water in de buurt? Dan zetten we het biologische middel in (XenTari). Het werk wordt overdag uitgevoerd. Beide middelen worden door een tractor met een luchtkanon in de kronen van de eikenbomen geblazen. De methoden zijn veilig voor mens, dier, omgevingsgroen en materialen. Het middel XenTari is biologisch, maar kan ook andere rupsen aantasten. Daarom zijn we voorzichtig met het gebruik en bouwen we het jaarlijks af.

Inzet nematoden: bestrijding in de nacht

Is er water in de buurt? Dan zetten we nematoden in. Zo voorkomen we dat de bacterie uit het biologische middel in het oppervlaktewater wegspoelt. Nematoden zijn microscopisch kleine aaltjes en natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. De aaltjes zijn gevoelig voor uv-licht en hebben een korte bewaartijd. Het werk voeren we daarom laat op de avond of ’s nachts uit. Dit kan geluidshinder met zich meebrengen.

Vlot bestrijden tijdens piekperioden

In ‘piekperioden’ willen we de rupsen vlot kunnen laten wegzuigen (curatieve bestrijding). Het specialistische materieel en de bestrijders brengen we dit jaar twee maanden onder bij onze Buitenruimte-locatie in Lochem. Vanuit deze uitvalsbasis zijn de bestrijders sneller op de plek van overlast.

Melding doorgeven?
  • Ziet u de 'epr' op eigen terrein? Neem dan contact op met een professionele bestrijder. Ga nooit zelf aan de slag.
  • Ziet u toch nesten binnen de bebouwde kom? Geef uw melding door. De rupsen worden alsnog weggezogen.
  • Ziet u nesten op gemeentebomen buiten de kom? Geef uw melding door; waar mogelijk laten we de rupsen wegzuigen. De meldingen zijn ook van belang voor de jaarlijkse evaluatie van de bestrijdingsaanpak. Daarmee stelt de gemeente de aanpak voor volgend jaar vast.

Meer informatie

  • Hoe herkent u de epr? Hoe gaat de bestrijding in zijn werk? Al deze extra informatie leest u   op deze pagina.
  • Contact met de brandharen kan jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen veroorzaken. Bij sommige mensen treden ernstige allergische reacties op. Het is goed om te weten wanneer u zich bij een (huis)arts meldt. Deze en meer informatie vindt u op  pprocessierups.nu .
Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws