20 juli 2019 Actieve bestrijding eikenprocessierups

Actieve bestrijding eikenprocessierups

Eikenprocessierupsen: in de afgelopen zomers waren ze in steeds grotere getale aanwezig. Ook deze zomer is er sprake van een explosieve stijging. Hoe herkent u de rups? Hoe bestrijden we deze plaagrups en wat kunt u zelf doen? Circulus-Berkel BuitenRuimte coördineert de bestrijding van de 'epr' voor de gemeente Lochem.  

Actuele informatie

Op dit moment is er sprake van topdrukte voor de bestrijder. Meldingen worden opgepakt, soms kan afronden even duren. De routes worden niet op volgorde, maar zo efficiënt mogelijk gepland. Daarbij heeft bestrijding bij bijvoorbeeld scholen voorrang. Soms wordt de bestrijding in 'fases' gedaan omdat er (extra hoge) hoogwerkers nodig zijn of zelfs een 'klimmer' ingezet moet worden.

Preventie binnen de bebouwde kom

Eikenprocessierupsen maken nesten in eikenbomen en onder de grond: dichte spinsels met vervellingshuidjes en brandharen.

De rupsen vervellen enkele malen en zijn in augustus volgroeid. Ze ontpoppen zich dan tot nachtvlinder en veroorzaken geen overlast meer. Voor die tijd kan contact met de brandharen vervelende allergische reacties veroorzaken. Daarom laat Circulus-Berkel de eiken binnen de bebouwde kom ieder voorjaar behandelen met een biologisch bestrijdingsmiddel. Mochten er na behandeling nog nesten worden gesignaleerd dan worden deze weggezogen (curatieve bestrijding).

Aanpak buiten de bebouwde kom

De eikenprocessievlinder kwam voorheen vooral voor in Zuid-Europa. Door de opwarming rukt ze steeds verder op naar het noorden. Ook buiten de bebouwde kom zorgen voor steeds meer overlast. Daarom is de preventieve aanpak vorig jaar uitgebreid met locaties in het buitengebied. Worden daar in de zomer toch nog nesten gesignaleerd? Dan worden ze curatief verwijderd (weggezogen).

De locaties zijn vastgesteld aan de hand van de gemeentelijke nota 'mobiliteit'  waarin onder meer school- en recreatieve fietsroutes aangegeven staan. 

Wat kunt u zelf doen?

Ontdekt u de rupsen in uw eigen tuin? Schakel een gespecialiseerd bedrijf in voor de verwijdering. Ga nooit zelf aan de slag! Mocht u nesten in de openbare ruimte spotten dan kunt u dit aan ons doorgeven.  

Melding doorgeven?

  • Signaleert u toch nesten binnen de bebouwde kom? We ontvangen graag uw melding. De rupsen worden alsnog weggezogen. Uw melding wordt binnen 10 werkdagen afgehandeld.
  • Meldingen buiten het bestrijdingsgebied brengen wij in kaart; informatie die voor de gemeente van belang is bij het evalueren van bestrijdingsbeleid. Dit vindt jaarlijks plaats.
  • Signaleert u de 'epr' op eigen terrein? Neem dan contact op met een professionele bestrijder. Ga nooit zelf aan de slag.

Melding openbare ruimte

Meer over de eikenprocessierups

Contact met de brandharen kan jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen veroorzaken. Bij sommige mensen treden ernstige allergische reacties op. Maar niet iedereen krijgt klachten, milde irritatie gaat binnen enkele dagen vaak over.

Toch is het goed om te weten wanneer u zich bij een (huis)arts meldt. Informatie over de eikenprocessierups, bestrijding én gezondheid vindt u op de website van de rijksoverheid:  processierups.nu

 

 

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws