01 april 2020 Actieve bestrijding eikenprocessierups

Actieve bestrijding eikenprocessierups

Eikenprocessierupsen: in de afgelopen zomers waren ze in steeds grotere getale aanwezig. Hoe herkent u de rups? Hoe bestrijden we deze plaagrups en wat kunt u zelf doen? Circulus-Berkel BuitenRuimte coördineert de bestrijding van de 'epr' voor de gemeente Lochem.  

Van plaagrups naar nachtvlinder

Eikenprocessierupsen maken nesten in eikenbomen en onder de grond: dichte spinsels met vervellingshuidjes en brandharen. De rupsen vervellen enkele malen en zijn in augustus volgroeid. Ze ontpoppen zich dan tot nachtvlinder en veroorzaken geen overlast meer. Voor die tijd kan contact met de brandharen vervelende allergische reacties veroorzaken.

De eikenprocessievlinder kwam voorheen vooral voor in Zuid-Europa. Door de opwarming rukt ze steeds verder op naar het noorden.

Preventief en curatief bestrijden

Circulus-Berkel laat de eiken binnen de bebouwde kom ieder voorjaar preventief behandelen. Dat gebeurt ook op geselecteerde locaties buiten de kom. Worden er na behandeling toch nesten gezien? Dan laten we deze wegzuigen (curatieve bestrijding).


Wat kunt u zelf doen?

Ontdekt u de rupsen in uw eigen tuin? Schakel een gespecialiseerd bedrijf in voor de verwijdering.
Ga nooit zelf aan de slag! Mocht u nesten in de openbare ruimte spotten dan kunt u dit aan ons doorgeven.

  

Meer over de eikenprocessierups

Contact met de brandharen kan jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen veroorzaken. Bij sommige mensen treden ernstige allergische reacties op. Maar niet iedereen krijgt klachten, milde irritatie gaat binnen enkele dagen vaak over.
 

Toch is het goed om te weten wanneer u zich bij een (huis)arts meldt. Informatie over de eikenprocessierups, bestrijding én gezondheid vindt u op de actuele website van de rijksoverheid:  processierups.nu

 

 

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws