Schapenbegrazing Eefde

Vanaf half april kunt u ze spotten op gemeentelijke gazons en bermen in Eefde: Poll Dorset-schapen. De kudde van Herbert Nijkamp maakt tussen april en oktober  ‘graasrondes’ langs aangewezen locaties. Daar houden ze grassen, kruiden en andere planten kort en vervangen zo het maaiwerk met machines. 

Duurzame grasmaaiers

De schapen geven het dorp een rustgevende aanblik, maar ondertussen zijn ze hard aan het werk. Tijdens hun trektocht verspreiden ze namelijk zaden, vruchten en plantdelen en zorgen zo voor een rijke begroeiing. De dieren komen ook op plekken die met machines lastig te bereiken zijn. 

Vorig jaar waren de schapen ook al te vinden in Eefde. Met de gemeente en inwoners onderzochten we of begrazing een goede 'alternatieve' maaimethode is. Na een geslaagd seizoen kunnen de schapen ook dit jaar aan de slag!  De schapen dragen bij aan meer natuur(beleving) in en rondom het dorp, een belangrijk speerpunt van de gemeente. Daarom is het graasgebied dit jaar uitgebreid naar 5,5 hectare.

Meer over schapenbegrazing, de kudde én de werkwijze van de herder vindt u in deze nieuwsbrief.

Schapenbegrazing in het kort

Wat ziet u ervan?

In de eerste plaats verandert het aanzicht van het dorp: in plaats van machines ziet u op verschillende locaties schapen het maaiwerk doen. Minder machines betekent minder geluidsoverlast en CO2-uitstoot, daarnaast ziet u dat graslanden er geleidelijk anders uit gaan zien. Omdat schapen een voorkeur hebben voor de meest productieve grassen ontstaat er ruimte voor kruiden en bloemen. De berm oogt verder wat 'ruwer' want het gras wordt door schapen gegeten maar niet gemeten...


Veelgestelde vragen

  • Waar lopen de schapen? De schapen staan niet op een vaste locatie maar 'trekken' door het begrazingsgebied. De graaslocaties vindt u globaal aangegeven op deze kaart.
  • Mag ik de schapen voeren? De herder let goed op het eetgedrag van de schapen. Zo mogen schapen geen tuinafval eten, dat kan schadelijk zijn. Wilt u of uw kind een schaap een broodje voeren? Het is meestal geen probleem. Meld het voor de zekerheid even bij de herder.
  • Wat doe ik met mijn hond? De schapen verblijven achter rasters, zodat ze zonder stress kunnen grazen. Deze rasters staan onder stroom. Het is - voor de rust van de schapen én voor uw hond - dus verstandig uw hond aangelijnd en op afstand te houden.
  • Hoe zit het met de schapenkeutels? Schapen laten deze voornamelijk buiten graastijd vallen. En wat er valt verteert snel. Mocht uw hond van de uitwerpselen eten: het is niet schadelijk voor uw dier. Natuurlijk zijn grote hoeveelheden niet verstandig.

Begrazingsperiodes

Het gebied wordt in drie periodes 'begraasd'. De eerste periode start medio april, de laatste periode medio september. De schapen laten aan het einde van het seizoen vaak hier en daar wat ruw gras staan; hier overwinteren kleine zoogdieren en insecten.

Meldingen of vragen

  • De herder is regelmatig bij de kudde aanwezig. Uw vragen (over de kudde of de begrazing) zijn bij hem van harte welkom.
  • Is de herder niet aanwezig en constateert u een onregelmatigheid? Denk aan een ziek ooi of een defect aan de rasters. Schaapsherder Herbert Nijkamp is bereikbaar op het noodnummer 06-23719068.  U vindt dit nummer ook op de rasters.  

Start van het begrazingsseizoen

De dames zijn naar de kapper geweest en hebben er zin in!

Meer weten over schapenbegrazing en/of de schapen van Herbert Nijkamp?

 

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.