Samen Slim Inzamelen

Een schoon en duurzaam Epe, daar gaan we voor! In Oene en een deel van Vaassen (rondom Sportpark De Egelbeek) beginnen we in 2019 met een aantal veranderingen rondom de inzameling van afval.

Door afval goed te scheiden, kunnen we steeds meer materialen hergebruiken en zorgen we voor minder restafval. Zo werken we aan een schone en duurzame omgeving voor ons en onze kinderen. 

Herbruikbare materialen aan huis opgehaald

Doordat de herbruikbare materialen aan huis worden opgehaald en het restafval moet worden weggebracht, is de stimulans groter het huishoudelijk afval nog beter te scheiden. Bovendien biedt de BEST-tas een extra mogelijkheid om boeken, kleine elektrische apparaten, speelgoed en textiel gescheiden in te zamelen.

Deze goederen mogen zowel in bruikbare staat als beschadigd worden ingeleverd. Veel van deze spullen worden tot nu toe, vooral als ze kapot zijn, bij het restafval gegooid. Ervaring in andere gemeenten leert dat het door goede afvalscheiding mogelijk is te dalen tot onder de honderd kilo restafval per persoon per jaar. 

Waarom wordt Samen Slim Inzamelen ingevoerd?

In de afgelopen jaren is de hoeveelheid restafval – dat wat in de grijze container belandt – fors gedaald. Ook in de gemeente Epe! We zien dat onze inwoners een schone en duurzame omgeving belangrijk vinden en daarom ook steeds meer materialen gescheiden inzamelen. Veel van deze materialen kunnen opnieuw gebruikt worden, zoals plastic, glas, papier, textiel en groenafval.

De hoeveelheid herbruikbaar materiaal in een huishouden is daarom vaak veel groter dan de hoeveelheid restafval. Daarom is ervoor gekozen om de herbruikbare materialen aan huis op te halen en het restafval weg te laten brengen.

Nieuws

Proef wegbrengen restafval van start

Proef wegbrengen restafval van start

In Oene en een deel van Vaassen gaat in 2019 een proef van start met een nieuwe manier van afvalinzameling. Onder de naam ‘Samen Slim Inzamelen’ zullen de bewoners van laagbouw van de desbetreffende wijken voortaan hun restafval ook naar ondergrondse containers in de buurt brengen, net zoals bewoners van appartementen dat al doen. De bewoners ontvangen een blauwe container voor de inzameling van papier en een BEST-tas voor de inzameling van Boeken, Elektrische apparaten, Speelgoed en Textiel.

 

Inloopavonden Oene en Vaassen

Inloopavonden Oene en Vaassen

In verband met de start van de proef Samen Slim Inzamelen organiseert de gemeente Epe in samenwerking met Circulus-Berkel inloopavonden om vragen te beantwoorden. Deze zijn alleen bedoeld voor deelnemers aan de proef!

Oene:  5 oktober, 18 uur - 20.30 uur -  Kulturhus Oene, Dorpsstraat 14 - 16 Vaassen: 12 oktober, 18 uur - 20.30 uur - Wijksteunpunt Bloemfontein, De Wetstraat 12

Waarom wordt Samen Slim Inzamelen niet in heel Epe ingevoerd?

De gemeenteraad van Epe heeft vorig jaar besloten om eerst een proef te doen met deze nieuwe manier van inzameling. Samen kijken we hoe het bevalt om daarna te beslissen of en hoe dit in de hele gemeente zal worden ingevoerd.

Hoe vermindert de nieuwe manier van inzamelen de hoeveelheid restafval?

Doordat de herbruikbare materialen aan huis worden opgehaald en het restafval moet worden weggebracht, is de stimulans groter het huishoudelijk afval nog beter te scheiden. Bovendien biedt de BEST-tas een extra mogelijkheid om boeken, kleine elektrische apparaten, speelgoed en textiel gescheiden in te zamelen.

Deze goederen mogen zowel in bruikbare staat als beschadigd worden ingeleverd. Veel van deze spullen worden tot nu toe, vooral als ze kapot zijn, bij het restafval gegooid. Ervaring in andere gemeenten leert dat het door goede afvalscheiding mogelijk is te dalen tot onder de honderd kilo restafval per persoon per jaar.

Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van de ondergrondse container?

Nee, u kunt zo vaak afval weggooien als het u uitkomt. U ontvangt binnenkort een milieupas die geschikt is voor alle ondergrondse containers in uw buurt, zodat u de container(s) kunt gebruiken die voor u het handigste is.

Ik heb veel medisch afval (bijvoorbeeld een stoma, incontinentiemateriaal of verbandmaterialen). Waar kan ik dat laten?

U kunt contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 140578. Samen met u zal de gemeente een passende oplossing zoeken.

Door mijn gezondheidssituatie is het niet mogelijk mijn eigen restafval weg te brengen. Geldt voor mij een uitzondering?

U kunt contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 140578. Samen met u zal de gemeente een passende oplossing zoeken.

Ik heb kleine kinderen en dus veel luiermateriaal. Geldt voor mij een uitzondering?

Nee, de uitzondering betreft medisch afval. Luiers voor baby’s en peuters vallen onder het ‘gewone’ restafval dat u weg kunt brengen naar de ondergrondse containers.

Zijn de inwoners die geselecteerd zijn om mee te doen met de pilot vooraf geïnformeerd?

Voor de zomer zijn de locaties van de proefwijk vastgesteld en gepubliceerd via reguliere gemeentekanalen. In week 37 (rond 10 september) ontvingen de direct betrokken inwoners de eerste brief om ze te informeren over de proef. In die week is ook een bericht in de gemeentewijzer gepubliceerd. Vanwege de zomervakantie is er voor gekozen om niet te ver van te voren te informeren, omdat dit dan te ver van mensen af staat, en ook niet om tijdens de zomervakantie te informeren, omdat veel mensen de informatie dan zouden kunnen missen.

Is er bij Samen Slim Inzamelen rekening gehouden met kerken, scholen en verenigingen die oud papier inzamelen om met de verkoop van dit papier hun kas wat aan te vullen?

Het betreft een proef om ervaring op te doen hoe de inwoners een papiercontainer aan huis waarderen. Het doel is om meer papier nog uit het restafval te kunnen halen. Ook de kleinere papiertjes, kleine verpakkingen, wc-rolletjes etc zijn waardevolle grondstoffen, maar belanden nu nog vaak in het restafval. De ervaring is dat door de aanwezigheid van de blauwe container aan huis meer papier ingezameld wordt. Het is gedurende de proef een inzamelmiddel naast de bestaande papierinzameling. Er is (in overleg met de raad) besloten om op dit moment nog geen afspraken te maken met kerken, scholen en verenigingen over financiële effecten. Deze proef geeft daar mede input voor om op basis van ervaringen afspraken te maken.

Is het niet extra belastend voor het milieu als er door iedereen apart gereden moet worden naar de ondergrondse containers en extra vuilniszakken moet gaan gebruiken?

Doordat alle ondergrondse containers in de proefgebieden toegankelijk zijn voor de bewoners in het gebied, hebben we het zo eenvoudig mogelijk gemaakt om uw afval weg te brengen terwijl u onderweg bent en langs of in de buurt van de container komt.

Voor wat betreft een toename in het gebruik van vuilniszakken gaan we ervan uit dat dit meevalt; ten eerste gebruiken mensen vaak toch al vuilniszakken voor in de grijze container, en ten tweede kunnen zakjes afval zo vaak het uitkomt worden weggegooid. Tip: hergebruik verpakkingsmaterialen van andere spullen, bijvoorbeeld groentezakjes uit de supermarkt, om uw afval in te verzamelen en weg te gooien.

Kan ik voor iemand anders het afval wegbrengen?

Ja, dat kan. U maakt dan onderling afspraken over de milieupas. Het afval dat u wegbrengt wordt geregistreerd op de milieupas die u voor het openen van de container gebruikt.

Krijgen we hierdoor meer zwerfafval?

Uit ervaringen bij andere gemeenten met omgekeerd inzamelen blijkt dat er geen toename van zwerfafval komt. Circulus-Berkel controleert in samenwerking met handhaving van de gemeente. Als er toch locaties zijn die problemen geven, worden gekeken naar extra maatregelen.

Wat moet ik doen als de ondergrondse container vol is?

We houden nauwkeurig in de gaten hoe vol de containers zijn en hoe vaak ze geleegd moeten worden. Is de container toch vol? Dan kunt u dit doorgeven op het storingsnummer via 0900 9552. Uw afval kunt u nog even mee naar huis nemen of weggooien in een andere ondergrondse container in de buurt.

Let op: u mag afval nooit naast de container zetten. Wie dat wel doet, loopt kans op een fikse boete. De handhavers van de gemeente controleren voortdurend op deze zogenoemde bijplaatsingen.

Tips

Tips

De inwoners van de gemeente Epe produceren gemiddeld 183 kilo restafval per persoon per jaar. Onze ambitie is om dat nog verder te verminderen naar 100 kilo.

Hoe dan? Maak volop gebruik van de mogelijkheden om afval te scheiden. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder restafval er overblijft.

Alle kleine beetjes helpen!

Alle kleine beetjes helpen!

Wc-rolletjes in het oud papier. De plastic achterkant van een tandenborstelverpakking in de oranje container. Kaaspapier splitsen in plastic en papier. En dat labeltje van de thee? Tuurlijk, in het oud-papier, waarom niet. Maak er een sport van en u zult zien dat u bijna geen restafval overhoudt!

 

Aan de slag!

Aan de slag!

U kunt natuurlijk ook opletten bij het boodschappen doen of u geen overbodige verpakkingen of plastic tasjes meeneemt. Dat scheelt sowieso.

Wat moet waar? Soms heb je van die dingen… dat je het echt niet weet! In welke afvalbak moet het? Op www.circulus-berkel.nl/afvalstromen staat per afvalsoort wat er wel en niet bij hoort. Komt u er nog niet uit, dan kunt u kijken op www.afvalscheidingswijzer.nl. Na het invoeren van een woord, bijvoorbeeld ‘chipszak’ of ‘vleesresten’, wordt verteld waar het thuishoort.