Samen slim inzamelen: overzicht

Meer en beter afval scheiden. Zo werken we aan meer grondstoffen en minder restafval. Daarmee sparen we het milieu en bouwen we samen aan een 'Grondstofrijk Epe', zoals het afval- en grondstoffenplan van de gemeente Epe heet.

Hieronder een overzicht van de wijzigingen en achtergrondinformatie. 

Ook vindt u onderaan een knop naar veelgestelde vragen. Staat u vraag er niet bij? Meld het ons! Op ons contactformulier ziet u hoe u ons het beste kunt bereiken. 

Doel: minder restafval, meer grondstoffen

Veel afval dat nu nog in de grijze container verdwijnt, is geen afval, maar grondstof voor nieuwe producten. Denk aan GFT, PMD, glas, elektrische apparaten, papier of textiel. We willen veel zuiniger zijn op deze en andere grondstoffen. Ervoor zorgen dat materiaal gerecycled wordt. Onderdelen worden hergebruikt. Spullen worden gerepareerd.

Weggooien in de grijze bak? Dat doen we straks alleen nog maar als niets anders meer is. We gaan ons afval meer en beter scheiden. Zo sparen we waardevolle grondstoffen, werken we aan een beter milieu en bouwen we aan een duurzaam, economisch sterke Cleantechregio, waar Epe onderdeel van is.  

Planning 

Zomer 2020: wijzigingen inzameldata

 • Eind mei ontving u de eerste set BEST-tassen voor de nieuwe, 3-wekelijkse inzameling van boeken, klein e-goed, speelgoed en textiel. Bij de eerste set vond u een uitgebreide instructie.
 • vanaf 8 juni zijn we overgegaan op een 4-wekelijkse inzameling voor restafval en PMD. De nieuwe data kunt u  vinden in de digitale kalender circulus-berkel.nl en in de Afvalvrij App. U ontving hierover eind mei nog een nieuwsbrief.
 • We zijn sinds 8 juni gestart met de tweewekelijkse inzameling van GFT. De nieuwe data kunt u vinden in de digitale kalender circulus-berkel.nl en in de Afvalvrij App. U ontvangt hierover eind mei nog een nieuwsbrief.

Najaar 2020: focus op zuiverder grondstoffen en voorkomen van vervuiling

 • In september start onze campagne om u te helpen GFT goed te scheiden en uit het restafval te houden. Meer informatie volgt in het huis-aan-huisblad dat u in de eerste of tweede week van september ontvangt. Heeft u een nee-nee-sticker? Volg dan het nieuws op circulus-berkel.nl. 
 • In de tweede helft van september zijn we aanwezig op de weekmarkt van Epe en Vaassen met informatie en meer. De exacte data publiceren we in het huis-aan-huisblad en op circulus-berkel.nl
 • Bewoners van hoogbouw krijgen een inzamelvoorziening voor GF (keukenafval).
 • Voorlichtingscampagne voor het afleveren van medicijnresten bij apotheken.

Najaar 2020: uw containers krijgen een chip

Alle grijze, groene en oranje containers worden eind 2020 gechipt en de ledigingen zullen vanaf 1-1-2021 worden geregistreerd. U ontvangt daarover in het najaar meer informatie.

Ook bij stortingen op ondergrondse restafvalcontainers wordt het nummer van de milieupas geregistreerd. Registratie en verwerking van de legings- en stortingsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de AVG: legingen en stortingen worden alleen geregistreerd op adres, dus niet op naam. Doelen van het chippen van de containers en registreren van de legingen zijn:

 • Voorkomen van ‘afvaltoerisme’ door niet inwoners of bedrijven
 • Bepalen van de hoogte van de afvalstoffenheffing (diftar)
 • Routeoptimalisatie van de inzamelvoertuigen
 • Behalen milieudoelstellingen door betere inzamelgegevens
 • Controle en handhaving van de afvalstoffenverordening

We besluiten verder in het najaar welk tarief gaat gelden voor het aanbieden van restafval. Er komt dan ook vanaf het najaar een uitbreiding van ondergrondse containers voor restafval. Dat gebeurt in overleg met betrokken bewoners.

Najaar/winter 2020: nieuwsbrief uitleg en tarieven restafval

 • In de laatste week van december ontvangt u een nieuwsbrief op uw huisadres met de wijzigingen op een rij. Het laatste nieuws hierover vindt u in Nieuws.

 

 Veelgestelde vragen 

 Nieuwsbrief gemist 

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.