18 mei 2020 Wijzigingen inzameling - overzicht en planning

Wijzigingen inzameling - overzicht en planning

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen in de inzameling. Via een magazine, nieuwsbrieven, gemeentenieuws en natuurlijk ook via deze website houden we u op de hoogte.

Start Samen Slim inzamelen

Epe is gestart met Samen Slim Inzamelen! Na bewonersonderzoek en goedkeuring van het plan Grondstofrijk Epe, zijn de eerste wijzigingen inmiddels doorgevoerd. Vanaf 8 juni wijzigden de inzameldata van GFT, PMD en restafval. 

Webinar woensdag 24 juni

Op woensdag 24 juni van 19.30 tot 20.30 uur organiseerden we een online bijeenkomst over Samen Slim Inzamelen. Vragen konden worden gesteld aan Wethouder Jan Aalbers of een van de adviseurs. U kunt dit vragenuur terugkijken op het YouTubekanaal van de gemeente.

Nieuwsbrief nummer 2

Inwoners van de gemeente Epe ontvingen tussen 4 en 6 juni een mailing met daarin een overzicht van de mogelijkheden om afval weg te brengen en te laten ophalen. Ook bevat de nieuwsbrief een herinnering van de wijzigingen. Wie de nieuwsbrief heeft gemist, kan die hieronder inzien vanaf 5 juni. Er is een nieuwsbrief voor hoogbouw en een voor laagbouw.

 Nieuwsbrief nr. 2 laagbouw 

 Nieuwsbrief nr. 2 hoogbouw 

 

Nieuwsbrief nummer 1

Inwoners van Epe en Vaassen ontvingen eerder, tussen 8 en 14 mei een uitgebreide nieuwsbrief met een overzicht van alle wijzigingen tot het einde van dit jaar. De uitgave bevat ook een uitnodiging voor wie wil deelnemen aan een (digitale) focusgroep. De informatie is ook hier op de website terug te vinden en op www.epe.nl. De uitgave is bedoeld voor hoog- en laagbouw.

U kunt de uitgave ook hier inzien. 

    Nieuwsbrief nr. 1  

Eind mei: uw eerste set BEST-tassen

Eind mei ontving u de eerste set BEST-tassen voor de nieuwe, 3-wekelijkse inzameling van boeken, klein e-goed, speelgoed en textiel.

Wijzigingen inzameldata na 8 juni

GFT wordt na 8 juni 2-wekelijks opgehaald. PMD en restafval 4-wekelijks. Ook introduceren we binnenkort de BEST-tas voor boeken, elektronica, speelgoed en textiel. Die wordt dan 3-wekelijks ingezameld, tegelijk met papier en glas.

September: start voorlichtingscampagne GFT en medicijnresten

In september start de voorlichtingscampagne over GFT om u te helpen (nog) beter uw GFT te scheiden en uit het restafval te houden.

Ook starten we in september met de mini-campagne om medicijnresten weg te brengen naar uw apotheek. 

Ook zullen in september/oktober de restafvalcontainers aan huis van een chip worden voorzien. Met die chip worden legingen geregistreerd. Aan de hand van het aantal legingen wordt de aanslag afvalstoffenheffing bepaald. U ontvangt hierover eind augustus meer informatie.

November: bekendmaking tariefwijziging aanbieden restafval

In november ontvangt u meer informatie over de tariefwijziging per 1 januari voor het aanbieden van restafval. U ontvangt dan ook informatie over de mogelijkheid om restafval in de toekomst weg te brengen naar een bestaande of nieuw te plaatsen ondergrondse container. Dat laatste gebeurt in nauw overleg met bewoners.

Doel: minder restafval, meer grondstoffen

Uiteindelijk doel is om het restafval drastisch te verlagen van 177 kg nu naar 30 kg restafval per persoon per jaar in de nabije toekomst. Dat een sterke vermindering haalbaar is, laten onze omliggende gemeenten nu al zien. Het kan dus echt!

 Meer info 

 Veelgestelde vragen 

 

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws