28 juni 2019 Werk aan de website - diensten sneller in beeld

Werk aan de website - diensten sneller in beeld

De website ondergaat deze zomer veranderingen. De meest gevraagde diensten zijn of worden via knoppen sneller toegankelijk. 

Nu steeds meer mensen de website raadplegen op hun mobiele telefoon en wij een toenemend aantal diensten verder digitaliseren, ontstond de wens bij veel mensen om informatie sneller en beter te tonen. Daar komt nog bij dat de overheid eisen gaat stellen aan de toegankelijkheid van digitale informatie voor mensen met een beperking.

Knoppen

Dat heeft ertoe geleid dat we de homepage van onze gemeenten hebben ingericht met iconen (knoppen), die toegang geven tot de meest gevraagde diensten. Ook hebben we wijzigingen aangebracht 'onder'  de knop Online regelen. 

Stap voor stap

In de komende weken zullen we verbeteringen aanbrengen in de onderliggende pagina's en in veelgestelde vragen. Ook voegen we deze zomer een wat-hoort-waar-zoekfunctie toe die al beschikbaar is op onze Afvalvrij App. 

Zo moderniseren we stap voor stap onze website en stemmen deze tegelijkertijd af op nieuwe overheidsrichtlijnen. Deze verplichten overheidsinstanties om de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties (apps) voor mensen met beperking te waarborgen. Dat geldt dan met name voor beperkingen aan het zicht en het gehoor. 

 

 

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws