09 april 2020 Schapen maaien het gras in Doesburg

Schapen maaien het gras in Doesburg


Wat graast daar langs de stad?

Vanaf 15 april kunt u ze weer spotten op graslanden rondom Doesburg: de kudde Kempische heideschapen. De ooien van herder Siebe Schot houden de grassen, kruiden en andere planten op aangewezen locaties kort en vervangen daarmee het maaiwerk met machines. De kudde gaat van start op de weide nabij de Gemeentewerf/het Recycleplein.

Intensief begrazen

Vier jaar geleden startte Circulus-Berkel samen met de gemeente de pilot ‘schapenbegrazing’. Met deze proef is een seizoenlang onderzocht of schapenbegrazing op grotere gemeentelijke graspercelen een passende alternatieve maaimethode is. De pilot verliep succesvol en de kudde is inmiddels niet meer weg te denken uit het Doesburgse beeld.

Rijkere graslanden...

De gemeente kiest voor 'drukbegrazing', dat wil zeggen dat de schapen langere tijd op een perceel grazen. Zo wordt de ontwikkeling de variatie in bloemen en grassen - en dus een rijke vegetatie - volop gestimuleerd. Productieve grassen krijgen minder kans en nieuwe kruiden krijgen ruimte. De schapen doen hun werk intensiever en gericht; de meest geschikte locaties doen ze aan. Graslanden nabij woonwijken worden machinaal gemaaid.

... hoe doen ze dat?

De ooien geven de stadsranden een rustgevende aanblik. Ze zijn hard aan het werk: tijdens hun trektocht verspreiden ze zaden, vruchten en plantdelen voor een rijkere vegetatie. Deze ‘variatie’ zorgt voor aantrekkelijk grasland voor mensen en dieren, denk aan vlinders en bijen.

Op dit moment grazen de schapen zoveel mogelijk gras weg waardoor de kruiden doorschieten en gaan bloeien. Over zes tot zeven weken volgt de tweede begrazingsronde. Kijk voor meer informatie over schapenbegrazing op de pagina   WWweijwijgrazenindoesburg . Hier vindt u hier ook de schematische begrazingskaarten.

 

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws