20 januari 2020 Onderhoud Doesburgse boerenhagen

Onderhoud Doesburgse boerenhagen

In de gemeente Doesburg vinden we op tal van plekken meidoorn- en sleedoornhagen. Deze ‘boerenhagen’ markeren de band met het agrarische verleden en hebben een belangrijke cultuurhistorische waarde. Onderhoud is van belang, maar hoe zorgen we ervoor dat we dit 'thuis' van vogels en vlinders niet verstoren? Hieronder leest u over de 'meerjarenaanpak'.


Wist u dat de wijk Beinum ooit aangelegd is op agrarisch land? Enkele jaren terig zijn de boerenhagen in de wijk door teams van Circulus-Berkel BuitenRuimte in oude staat hersteld en konden we extra hagen aanplanten. Maar inmiddels is meer en ook op andere locaties onderhoud nodig.  

Ruimte voor vogels en vlinders

Het snoeien is nodig om hagen te ‘verjongen’ en vitaal te laten blijven. Mocht het nodig zijn dan planten we nieuwe hagen bij. Toch kunnen we niet te rigoureus te werk gaan.
Het onderhoud voeren we uit over een periode van vijf jaar; dit jaar komt dus een-vijfde van de hagen aan bod. Zo voorkomen we ‘kaalslag’ en blijft er voldoende nestgelegenheid voor vogels. Bovendien houdt de Sleedoornpage, een beschermde zeldzame vlindersoort, voldoende ruimte om eitjes te leggen. De rupsen voeden zich met het groene haagblad en ontpoppen zich daarna als vlinder.

Half januari start een van de groenteams van Circulus-Berkel BuitenRuimte met het onderhoud. Het team bestaat uit gemotiveerde inwoners die onder begeleiding van vakkrachten training en ervaring opdoen in het groen. De medewerkers zijn door de gemeente Doesburg gedetacheerd bij Circulus-Berkel.

Wilt u meer weten over het onderhoud door de groenteams van Circulus-Berkel? Kijk dan op 

  Doesburg groenonderhoud 

 

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws