26 november 2018 Informatie over nieuwe inzameling in de bus

Informatie over nieuwe inzameling in de bus

Informatie over nieuwe inzameling in de bus

In de week van 26 t/m 30 november krijgen alle Doesburgers informatie van de gemeente en Circulus-Berkel in de bus over de wijziging van de afvalinzameling. Het doel van de nieuwe manier van inzamelen is om meer afval te scheiden en het restafval te verminderen. Alle huishoudens krijgen een afvalkalender en een brief thuisbezorgd.

Bewoners van de Molenvelden, De Ooi en Beinum gaan net als bewoners van de binnenstad en appartementen hun restafval wegbrengen naar ondergrondse restafvalcontainers. De grijze container kan vanaf 1 januari 2019 gebruikt worden als papiercontainer. Vanaf dat moment zamelen de Doesburgse scholen en verenigingen namelijk oud papier in met containers.

Verzamelcontainers papier

Bewoners van appartementen en de binnenstad kunnen vanaf 1 januari hun oud papier wegbrengen naar verzamelcontainers. In Doesburg zijn 8 verzamelcontainers voor papier en tevens kan naar het Recycleplein gratis papier weggebracht worden. Ook kan er een eigen papiercontainer aangevraagd worden bij Circulus-Berkel. Voorwaarde hiervoor is dat de container op eigen terrein gestald wordt en aangeboden wordt in de route. Bewoners van de binnenstad kunnen de papiercontainer aanbieden op de Singels (de “ring” rondom de binnenstad: Koepoortwal, Veerpoortwal, Schout-bij-nacht Doormansingel, Ooipoort, FD Rooseveltsingel, Meipoortwal, Burg. Nahuyssingel  en de Lindewal).

Buitengebied

Bewoners van het buitengebied van Doesburg hebben geen ondergrondse restafvalcontainer in de buurt. Daarom houden zij de grijze container. Wel worden hun grijze en groene container vanaf 1 januari ‘ingezameld op maat’. Dit betekent dat zij zich vooraf aanmelden als ze de container geleegd willen hebben.

Meer informatie

In de afvalkalender leest u alles over de mogelijkheden die er zijn voor het scheiden van uw afval en het gebruik van de ondergrondse restafvalcontainers. In de brief vindt u aanvullende informatie over de papierinzameling. Bewoners van het buitengebied krijgen een apart informatiepakket. Meer weten? Kijk dan op www.circulus-berkel.nl/doesburg/minder-afval.

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws