15 december 2020 Corona: overzicht maatregelen en nieuws

Corona: overzicht maatregelen en nieuws

Graag brengen wij u op de hoogte van de dienstverlening van Circulus-Berkel naar aanleiding van de overheidsmaatregelen rond het Coronavirus. 

Dienstverlening Circulus-Berkel tijdens corona

Wij voeren onze taken gedurende de Coronacrisis in zowel afvalinzameling als in het beheer van de openbare ruimte zo goed mogelijk uit, en zullen dat blijven doen zolang dat kan! Daarbij heeft de gezondheid van onze medewerkers de hoogste prioriteit. Circulus-Berkel heeft daarom een aantal maatregelen getroffen. 

Veelgestelde vragen

Ga naar de pagina veelgestelde vragen.

Hoe u met ons in contact komt  

Gebruik dan bij voorkeur ons contactformulier. De wachttijden in ons KlantContactCentrum lopen op! Lees verder onder het kopje Bereikbaarheid.

Bezoek Recyclepleinen

Het Recycleplein in uw gemeente (Apeldoorn, Deventer, Epe/Vaassen, Doesburg, Zutphen en Lochem) is normaal geopend.

U bent welkom op onze Recyclepleinen. Houd wel rekening met langere wachttijden en maatregelen om teveel bezoekers te voorkomen. 

Heeft u gezondheidsklachten, zoals vermeld door het RIVM, dan verzoeken wij u dringend om de Recyclepleinen niet te bezoeken en uw bezoek uit te stellen. Houd op het Recycleplein minimaal anderhalve meter afstand tot andere bezoekers en onze medewerkers en neem de hygiënemaatregelen in acht. En zoals altijd: kinderen moeten in de auto blijven. Op de Recyclepleinen zijn flyers beschikbaar met informatie en instructies. Lees de flyer hier.

Buurtbeheer en (bewoners-)activiteiten 

Buurtbeheerlocaties van Circulus-Berkel/Cambio Buurtbeheer kunnen te maken hebben met sluiting of wijzigingen in activiteiten en openingstijden vanwege corona. Informeer voor vertrek waar u rekening mee moet houden.

  • Doesburg: Jongerencentrum 0313 – Buurtacademie
  • Deventer:  Fan support – Fietsenwerkplaats – Fietsdepot – Activiteiten Deventer Schoon Familie – Clean Team – Buitenploeg – Keuken  – Zelfregiecentrum Lange Zandstraat -bibliotheken en wijkwinkels

Afval wordt gewoon opgehaald

U kunt uw containers op de gebruikelijke dagen (volgens de afvalkalender) aan de weg zetten. Let wel op het tijdstip: zet uw container op de inzameldag om uiterlijk 7.30 uur (in gemeente Epe om 7.00 uur) buiten! Er worden andere routes gereden en wij kunnen eerder dan gebruikelijk bij u zijn. De papierinzameling vindt ook zoals gebruikelijk plaats, alleen in sommige gemeenten zonder vrijwilligers op de wagen. De ondergrondse containers voor restafval en buurtcontainers worden regelmatig geleegd.

Bereikbaarheid Klantcontactcentrum

Onze klantenservice is bereikbaar, zowel per Whatsapp, via het contactformulier op de website en via ons servicenummer wanneer het spoed betreft. Kijk op circulus-berkel.nl/contact voor meer informatie. Het is drukker dan normaal, houd daarom rekening met een wachttijd. Ook via online regelen kunt u bestellingen e.d. afhandelen. 

Ophalen grofvuil aan huis: houd rekening met extra maatregelen

Onze medewerkers zullen bij huisbezoeken (bijvoorbeeld bij het ophalen van grofvuil) geen handen geven en afstand houden. 

Kringloopbedrijven: controleer de website op wijzigingen

Ook de kringloopbedrijven waarmee Circulus-Berkel samenwerkt voor de inname van herbruikbare goederen en elektrische apparaten, hebben te maken met  maatregelen in verband met het Coronavirus. 

Onze eigen kringloopwinkel Stilema, in Vaassen, is gesloten tot en met dinsdag 19 januari. Ook de inname is tijdelijk gestopt. Houd u spulletjes voor hen even apart?

Kijk voor informatie op de websites van de betreffende kringloop: gemeente Apeldoorn en VoorstDeventerBrummen, Doesburg, Lochem en Zutphen en Bronckhorst

Corona-afval: wat hoort waar

Restafval

  • Papieren zakdoekjes
  • Mondkapjes
  • Doordrukverpakking van medicijnen
  • Latex handschoentjes

PMD (verpakkingen van plastic, metaal en drankpakken)

  • Lege zeepverpakking
  • Lege desinfectieverpakking

 

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws