23 oktober 2018 Auto aan de kant voor een schone straat

Auto aan de kant voor een schone straat

Verwijderen van onkruid uit straatgoten

Na een lange nazomer maken we ons op voor de herfst; dat betekent vallend blad en meer neerslag. Schone goten zorgen ervoor dat het (regen)water moeiteloos wordt afgevoerd en kolken blijven doorstromen. Zo voorkomen we wateroverlast.

Onkruid verwijderen uit goten

In sommige goten groeit veel onkruid. Dit onkruid wordt momenteel door de BuitenRuimte-collega's van Circulus-Berkel met borstels verwijderd. Vervolgens wordt het onkruid door de veegmachine opgeruimd. Daarbij vragen we uw medewerking.

Auto verplaatsen voor een schone straat

 • Gaan we bij u in de straat onkruid uit de goten verwijderen? 
  Wij plaatsen vóór de werkzaamheden een attentiebord aan het begin van de straat.
  Met dit bord vragen wij u auto’s tijdelijk aan de andere kant van de straat (of elders) te parkeren. De werkzaamheden voeren wij per rijbaan uit zodat er parkeermogelijkheden overblijven.
   
 • Ziet u dat de werkzaamheden zijn gestart?
  De volgende dag komen we terug om de andere kant van de straat te reinigen.
  U kunt ons een handje helpen door auto’s opnieuw aan de andere kant (of elders) te parkeren.

Zo maken we de hele straat, de parkeervakken én de goten goed schoon.

 

 

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws