Maaien en schapenbegrazing

In Doesburg coördineert Circulus-Berkel, in opdracht van de gemeente, het maaien van bermen en zichthoeken. Voor het maaiwerk worden niet alleen machines ingezet: vanaf het voorjaar tot en met het najaar kunt u op graslanden rondom Doesburg ook Kempische heideschapen spotten.

Circulus-Berkel BuitenRuimte zorgt voor de coördinatie van de maaiwerkzaamheden. Met de gemeente is afgesproken hoe, waar en hoe vaak er wordt gemaaid.

Maaien van bermen en gazons

Opkomend groen op kruisingen en op zichthoeken wordt drie maal per jaar gemaaid. Daarmee voorkomen we verkeersonveilige situaties. Overige maaiwerkzaamheden doen wij 'op beeld'. Met de gemeente is afgesproken hoe dat beeld eruit ziet.  De gazons in de gemeente komen soms wel 25 maal per jaar aan bod, bermen meestal een aantal maal per jaar. Dit machinale maaiwerk is uitbesteed aan Sight Landscaping. De BuitenRuimte-collega's van Circulus-Berkel maaien enkele malen per jaar obstakels bij.

Schapenbegrazing

Op aangewezen locaties zorgt de kudde van herder Siebe Schot uit Doetinchem drie maal per jaar een periode van enkele weken voor natuurlijke begrazing. De 250 schapen houden de grassen, kruiden en andere planten kort en vervangen op die plekken het machinale maaiwerk.

Meer over schapenbegrazing, de kudde én de werkwijze van de herder vindt u in deze nieuwsbrief.

Schapenbegrazing, wat betekent dat voor uw omgeving?

In de eerste plaats verandert het stadsaanzicht: in plaats van machines ziet u op verschillende locaties schapen het maaiwerk doen. Minder machines betekent minder geluidsoverlast en CO2-uitstoot, maar ook de graslanden veranderen na verloop van tijd: omdat schapen een voorkeur hebben voor de meest productieve grassen ontstaat er ruimte voor bijvoorbeeld kruiden en bloemen. Kortom meer 'botanische variatie'. De berm oogt verder wat 'ruwer' want het gras wordt door de schapen gegeten maar niet gemeten...

Veelgestelde vragen

 • Waar lopen de schapen?
  De schapen staan niet op een vaste locatie maar 'trekken' door het begrazingsgebied. De graaslocaties 2019 vindt u globaal aangegeven op deze kaart.
 • Mag ik de schapen voeren? De herder let goed op het eetgedrag van de schapen. Zo mogen schapen geen tuinafval eten, dat kan schadelijk zijn. Wilt u of uw kind een schaap een broodje voeren? Het is meestal geen probleem. Meld het voor de zekerheid even bij de herder.
 • Wat doe ik met mijn hond? De schapen verblijven achter flexibele netten, zodat ze zonder stress kunnen grazen. De netten staan onder stroom. Het is - voor de rust van de schapen én voor uw hond - dus verstandig uw hond aangelijnd en op afstand te houden.
 • Hoe zit het met de schapenkeutels? Schapen laten deze voornamelijk buiten graastijd vallen. En wat er valt verteert snel. Mocht uw hond van de uitwerpselen eten: het is niet schadelijk voor uw dier. Natuurlijk zijn grote hoeveelheden niet verstandig.

Begrazingsperiodes

De eerste graasperiode start medio april, de laatste periode medio september. Het begrazingsseizoen eindigt eind november. De schapen laten dan hier en daar wat ruw gras staan; hier overwinteren kleine zoogdieren en insecten.

Meldingen of vragen

 • Overdag is de schaapherder regelmatig bij de kudde aanwezig. Uw vragen (over de kudde of de begrazing) zijn bij hem van harte welkom.
 • Is de herder niet aanwezig en constateert u een onregelmatigheid? Denk aan een ziek ooi of een defect aan de nachtnetten. De schaapsherder is buiten werktijd bereikbaar op het noodnummer: 06 46753810
 • Heeft u specifieke vragen of opmerkingen over bijvoorbeeld het maaiwerk in Doesburg? U kunt deze eenvoudig stellen via het Contactformulier of WhatsApp. Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

 Contact 

 

 

Meer weten over schapenbegrazing en/of de kudde van herder Siebe Schot?

 • Een schat aan informatie vindt u op de site  Schapenbegrazing , een initiatief van gezamenlijke begrazingsbedrijven.
 • Op de facebookpagina van   Schot Begrazing  vindt u nieuwtjes en mooie foto's van de kudde.

 

 

 

 

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.