Dienstverlening openbare ruimte

Samen met de gemeente én haar inwoners zetten we ons in voor een mooie, veilige en schone leefomgeving. Zo ondersteunen en faciliteren we bewonersinitiatieven die bijdragen aan een leefbare wijk. In sommige gemeenten verzorgt Circulus-Berkel daarnaast ook beheer- en onderhoudstaken in de openbare ruimte.   

Onze werkzaamheden in de openbare ruimte variëren van het onderhoud en de aanleg van openbaar groen, gladheidsbestrijding en straatreiniging  tot wegonderhoud en het beheer van begraafplaatsen. Daarnaast adviseert Circulus-Berkel over (de aanpak en planning van) de diverse werkzaamheden.

Voor onderstaande gemeenten voert Circulus-Berkel momenteel taken in de openbare ruimte uit. Dit onder de naam Circulus-Berkel BuitenRuimte. De inhoud en de omvang van het takenpakket verschillen per gemeente.    

 

Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.