22 juli 2019 Wat gebeurt er met uw PMD?

Wat gebeurt er met uw PMD?

Waar gaat uw PMD naar toe? Naar aanleiding van berichten in de media krijgen we momenteel vragen over de afzet en verwerking van PMD. 

Circulus-Berkel verzorgt voor negen gemeenten de inzameling van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken, afgekort tot PMD. 

Waar wordt het PMD verwerkt?

Voor de verwerking heeft Circulus-Berkel samen met andere afvalbeheerbedrijven (GAD, HVC, Avri, Mid-Waste en ROVA) een contract met Suez afgesloten, die een verwerkingsfabriek heeft in Rotterdam. Daar gaat het PMD naartoe. Gezamenlijk bedienen deze afvalbeheerbedrijven 250 gemeenten. Op www.doemeemetpmd.nl vindt u meer informatie en een filmpje over de wijze waarop PMD wordt verwerkt. 

Wat gebeurt daarna?

Circulus-Berkel is niet verantwoordelijk voor de afzetcontracten van Suez. Dat wil niet zeggen dat we wegkijken. Integendeel: we vinden het belangrijk te weten wat er met het gesorteerde materiaal gebeurt. In de raamovereenkomst die we met Suez hebben afgesloten zijn daarom regels en voorwaarden opgenomen. Eén daarvan is dat het materiaal in Europa verwerkt moet worden. Suez bevestigt dat de afzet gaat naar gecertificeerde recyclers in Europa; het grootste deel zit in Nederland en Duitsland. 

De afzet van gesorteerde plastic stromen naar het buitenland gebeurt conform de EVOA-wetgeving voor afvaltransport. Daarbij worden de route en eindbestemming van de stroom vastgelegd. Afzet kan alleen bij gecertificeerde recyclers waardoor de controle op de gehele keten zo goed mogelijk is gewaarborgd. De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt hier toezicht op.

In de nabije toekomst zal Circulus-Berkel overigens ook gebruik gaan maken van een nieuwe sorteerinstallatie in Zwolle. Deze zal in 2020 operationeel zijn.

Circulus-Berkel heeft aangegeven dat ongeveer 70% van het PMD te recyclen is. Toch hoor je ook andere verhalen.

Het klopt dat 70% van ons aangeleverde PMD gerecycled wordt. Goede recyclingsmogelijkheden zijn er bijvoorbeeld voor PET, PP, LDPE (folie) en PE.  Ook blik, aluminium en drankpakken vinden hun weg naar recycling. Over het algemeen geldt: hoe schoner het aangeleverde afval, hoe hoger het recyclingpercentage kan zijn. Vandaar dat we regelmatig zullen controleren op stoffen die niet bij PMD horen zoals restafval, luiers, zwembadjes, landbouwfolie, huisraad enzovoorts.

Hoe zinvol is het scheiden van PMD?

Heel zinvol, want een belangrijk deel van het PMD wordt gerecycled. PMD is - vergeleken met bijvoorbeeld de inzameling van glas of papier - een vrij nieuwe inzameling waar veel partijen bij betrokken zijn: landelijke overheid (regelgeving), verpakkingsproducenten, gemeenten, inzamelaars, verwerkers, en niet te vergeten de consumenten. Dat brengt de nodige complexiteit met zich mee. Onze branchevereniging NVRD schreef er onlangs een informatief stuk over. 

Ook interessant:

 

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws