22 februari 2021 Inzameling bij zwaar winterweer gemeente Deventer

Inzameling bij zwaar winterweer gemeente Deventer

Circulus-Berkel streeft ernaar ook in de winterperiode de dienstverlening optimaal te laten verlopen. Soms kunnen sneeuw en gladheid echter problemen geven bij de inzameling. Via deze website houden wij u op de hoogte van bijzonderheden deze winter.

Zwaar winterweer kan hinder opleveren bij de inzameling van het huishoudelijk afval. Uw afval kan dan op een later tijdstip worden opgehaald dan u gewend bent. Soms kan de inzamelwagen niet alle straten bereiken en verschuift of vervalt de inzameling.

Actuele informatie

In de week van 8 tot en met 12 februari hebben we door de sneeuw en gladheid maar zeer beperkt kunnen inzamelen. Op maandag 15 februari zijn alle inzamelingen hervat, behalve gft. Gft is in de week van 15 t/m 19 februari niet ingezameld. In plaats van het gft zijn de gemiste inzameldagen van de grijze container van de week ervoor ingehaald. Vanaf maandag 22 februari is de inzameling weer als gebruikelijk: ook gft wordt weer ingezameld.

Inzamelingen oud papier, gft, pmd in zakken, BEST-tas en glas niet ingehaald 

Helaas hebben we te weinig chauffeurs, beladers en inzamelwagens beschikbaar om naast de reguliere inzamelingen alle gemiste inzamelingen in te halen. Dit betekent dat de inzamelingen van oud papier, gft, pmd in zakken, BEST-tas en glas niet ingehaald worden. Heeft u deze containers of spullen nog buiten staan, dan verzoeken wij u deze weer van de weg te halen. In de afvalkalender en de app vindt u uw eerstvolgende inzameldag. Zit u omhoog met uw spullen en wilt u het eerder kwijt? Dan heeft u ook de volgende mogelijkheden:

Oud papier: het Recycleplein

Gft: voor keukenafval (gf) zijn geen brengmogelijkheden, snoeiafval kunt u wel kwijt bij het Recycleplein

Pmd in zakken: het Recycleplein

BEST-tas: het Recycleplein

Glas: ondergrondse containers of het Recycleplein

Voorkom vastvriezen container

Een vervelend winters ongemak: (nacht)vorst die zorgt voor het vastvriezen van de deksel of de inhoud van uw afvalcontainer. Lees hier tips om vastvriezen van de container te voorkomen.

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws