03 januari 2021 Er gaat wat veranderen in 2021!

Er gaat wat veranderen in 2021!

Op 11 november is in Deventer het nieuwe grondstoffenplan 2020-2024 vastgesteld. Een aantal speerpunten zijn:

  • Minder restafval en meer zuiverheid van grondstoffen.
  • Een schone buurt.
  • Arbo en veiligheid.

Dat betekent dat een aantal inzamelingen in Deventer gaan wijzigen. In de loop van 2021 hoort u wat dat voor u gaat betekenen.

Een paar wijzigingen op een rij:

  • Er komen meer GF-(Groente en Fruit)zuilen in de binnenstad en bij een aantal hoogbouwcomplexen.
  • Elke bewoner kan met een Ja-sticker aangeven of hij ongeadresseerd drukwerk wil ontvangen.
  • Glas en papier worden niet meer (overal) aan huis opgehaald, u kunt deze grondstoffen wegbrengen naar ondergrondse containers. Voor papier en karton kunnen bewoners van laagbouw een minicontainer aan huis krijgen. Die wordt elke vier weken geleegd.
  • Het saldo van de Milieupas blijft langer geldig.

Inzameldata en de afvalkalender/app vanaf mei 2021

Wijzigingen worden doorgevoerd in de loop van 2021. Vanaf mei kan dat gevolgen hebben voor de inzameldata. Daarom vindt u op dit moment voor de maanden mei en verder nog geen data in de afvalkalender en de app. Natuurlijk zorgen we ervoor dat u op tijd wordt geïnformeerd over nieuwe data en eventuele andere wijzigingen.

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws