0570 62 22 10


Helpt u mee met het verwijderen van onkruid?

In de gemeente Deventer wordt onkruid alleen nog op milieuvriendelijk manier verwijderd. Dus zonder het spuiten van gif. Dat is goed voor het milieu en voor ons allemaal. Maar… het is wel arbeidsintensief.
Daarom vraagt de Deventer Schoon Familie de bewoners van Deventer om een handje mee te helpen!

De medewerkers van Cambio verwijderen (in opdracht van de gemeente) het onkruid in straten en pleinen (op de verharding) op een milieuvriendelijke manier. Ze doen dat onder andere:

  • Door spuiten (met een rugspuit) met een milieuvriendelijk middel (Ultima)
  • Met een onkruidborstelmachine (voor de goten)
  • Door te schoffelen
  • Met de hand het onkruid verwijderen (als het gaat om lange stukken die dicht bij obstakels staan)
  • Met de bosmaaier
  • Preventief; door in alle straten drie keer per jaar met de veegmachine te vegen.

Als het nodig is, verwijdert een veegwagen ook het losgemaakte onkruid.

Elke wijk in Deventer komt een aantal keren per jaar aan de beurt (tijdens het onkruidseizoen). Daarbij wordt in eerste instantie het onkruid op de doorgaande wegen, rotondes, belangrijke kruispunten e.d. aangepakt. Is er nog tijd over, dan wordt ook op andere plekken in de wijk onkruid verwijderd. Op stoepen (tot twee meter van de gevel) wordt geen onkruid verwijderd: dat is de verantwoordelijkheid van de eigenaar/huurder van het pand waaraan de stoep grenst.

Helpt u mee?

Onkruid verwijderen zonder gif te gebruiken is arbeidsintensiever dan wel met gif werken én het onkruid komt sneller terug. Er is niet voldoende budget om vaker onkruid te verwijderen.Daarom vraagt de Deventer Schoon Familie u om een handje te helpen. Door – als u toch in de tuin, op het terras of in de buurt van uw flat bezig bent – ook even de stoep of een stuk van uw straat mee te nemen.

U kunt ook (een deel van) uw straat adopteren en er - samen met andere bewoners voor zorgen dat daar het onkruid tijdig wordt verwijderd. De Deventer Schoon Familie helpt u daar graag bij!

 Adopteer uw straat 

Wilt u regelmatig onkruid verwijderen in uw buurt? Adopteer dan (een deel van) uw straat (in de buurt van uw huis). U bepaalt zelf hoe groot dat stuk straat is.

 (Groene) tips 

Er zijn verschillende manieren om onkruid op een milieuvriendelijke manier te verwijderen. De Deventer Schoon Familie) zet er een aantal voor u op een rijtje.

Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.