26 maart 2019 Samen naar Minder Afval - planning zuidelijk deel Apeldoorn

Samen naar Minder Afval - planning zuidelijk deel Apeldoorn

Samen naar minder afval

Apeldoorn - Huishoudens in laagbouw gaan gefaseerd over op een nieuwe manier van inzamelen. De waardevolle grondstoffen PMD halen we in de toekomst met een oranje container bij u op. Wat u aan restafval overhoudt, kunt u zelf wegbrengen naar een ondergrondse container voor restafval bij u in de buurt. 

We gaan binnenkort aan de slag in Ugchelen, Zuid, Klarenbeek, Hoenderloo, Beekbergen, Loenen, Lieren en De Maten. Bewoners ontvangen informatie via (nieuws-)brieven.

De eerste nieuwsbrief valt tussen 21 januari en 11 februari op de mat. Daarin is een adresgebonden planning en een persoonlijke code opgenomen waarmee keuzes kunnen worden doorgegeven. Bewoners van hoogbouw worden in het voorjaar geïnformeerd door middel van een brief.

Wilt u contact? Belt u dan met ons speciale telefoonnummer 0800 1050 (gebruikelijke belkosten).

 

Samen naar minder afval

Samen werken aan een duurzame, leefbare wereld, ook voor toekomstige generaties. Minder afval, meer grondstoffen. Dat is de achtergrond van de beleidsnota Recycleservice 2025, die de gemeenteraad in 2017 heeft goedgekeurd.

Dit plan wordt nu gefaseerd in Apeldoorn uitgevoerd. In 2018 is gestart met de laagbouw in het Rivieren- en Componistenkwartier en Osseveld Woudhuis. Nu zijn alle overige zuidelijke stadsdelen en kernen aan de beurt. Het noordelijke deel volgt in het najaar van 2019.

Meer afvalscheiding, minder restafval

Doel is om het restafval terug te brengen van 140 kg nu tot 30 kg restafval per inwoner per jaar in 2025. Het scheidingspercentage willen we verhogen van 66% nu tot 76% in 2025. Met goede voorzieningen en goede service is dit haalbaar! Minder restafval en meer service op grondstoffen, dat is onze gezamenlijke inzet.

Nieuwe voorzieningen

1 Oranje container voor PMD

Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankpakken gaan we aan huis ophalen met een oranje container. De ervaring in andere gemeenten leert dat we zo meer PMD inzamelen en de hoeveelheid restafval daalt. De oranje container komt in de plaats van de grijze container, die wordt opgehaald. U ontvangt een oranje container, tenzij u die al heeft. De grijze levert u in. Lees meer over PMD op Samen naar minder afval.

2 Restafval naar de 'buurtbak'

Wat u aan restafval overhoudt, kunt u wegbrengen naar een container voor restafval in uw buurt. In de nieuwsbrief die binnenkort wordt bezorgd is een kaart opgenomen van restafval- en luiercontainers in de buurt.

Via de Afvalvrij App en deze website zijn de locaties te raadplegen nadat de containers zijn geplaatst. U vindt daar ook alle overige containers voor papier, glas, textiel en PMD.

U ontvangt een milieupas voor het gebruik van de buurtbak. 

Uitbreiding service

Recycleservice

De Recycleservice is er voor mensen die niet in staat zijn om hun afval weg te brengen vanwege bijvoorbeeld een medische indicatie. Meer hierover leest u in Recycleservice.

Containers voor luiers en incontentiemateriaal

Er komen speciale luiercontainers in de zuidelijke stadsdelen en kernen. In het Rivieren- en Componistenkwartier en Osseveld Woudhuis zijn die inmiddels in gebruik genomen. 

Kleine grijze container

Wie liever gebruik blijft maken van een container voor restafval aan huis, kan zich binnenkort op deze website aanmelden voor een restafvalcontainer van 140 liter. Hieraan zijn eenmalige kosten verbonden, en hogere kosten per leging dan wanneer u het restafval zelf wegbrengt. Meer hierover leest u in Restafval wegbrengen of laten ophalen.

 

Uitbreiding service hoogbouw

Bewoners van hoogbouw ontvangen in het voorjaar een brief met de wijzigingen die voor hun van belang zijn. Ook zij komen in aanmerking voor het gebruik van luiercontainers en de Recycleservice.

Zij kunnen zich vanaf een bepaalde datum die in de brief staat vermeld, aanmelden voor gebruik van de luiercontainer en Recycleservice. Verder verandert er voor hen niets. 

Wij hebben de informatie voor u samengevat in

 Samen naar minder afval: overzicht  

Uitgebreider informatie vindt u op

 Samen naar minder afval 

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws