06 september 2019 Samen naar Minder Afval - planning noordelijk deel Apeldoorn

Samen naar Minder Afval - planning noordelijk deel Apeldoorn

Plaatsingsplannen en bijeenkomsten

Apeldoorn - Huishoudens in laagbouw in het noordelijke deel van Apeldoorn gaan  binnenkort over op een andere manier van inzamelen. De waardevolle grondstoffen PMD halen we in de toekomst met een oranje container bij u op. Wat u aan restafval overhoudt, kunt u zelf wegbrengen naar een ondergrondse container voor restafval bij u in de buurt. 

We gaan over enkele maanden aan de slag in de volgende stadsdelen en kernen: Noord, Noordoost, Centrum, West, Wenum, Wiesel, Beemte, Uddel en Hoog Soeren. Bewoners ontvangen informatie via (nieuws-)brieven.

De eerste nieuwsbrief valt tussen 14 en 28 september op de mat. Daarin is een uitnodiging opgenomen om een inloopbijeenkomst bij te wonen. Ook is een kaart bijgevoegd met een overzicht van de containers voor restafval en containers voor luiers- en incontinentiemateriaal. Als u het niet eens bent met de locaties voor de nieuw te plaatsen containers kunt u een zienswijze indienen. Dat moet bij de gemeente Apeldoorn. Dat kan niet via Circulus-Berkel.

 Ga naar de informatiepagina en plaatsingsplannen

Eind oktober en begin november ontvangen de betrokken huishoudens in laagbouwwoningen een persoonlijke, adresgebonden planning die aangeeft

 • wanneer de oranje container wordt bezorgd en de grijze wordt opgehaald
 • wanneer u uw milieupas ontvangt
 • hoe u zich straks via deze website aan kunt melden voor Recycleservice
 • hoe u straks via deze website uw keuze kenbaar kunt maken wanneer u afziet van de oranje container of liever een grijze container aan huis wilt hebben. Deze keuzes kunt u nu nog niet doorgeven. 

Bewoners van hoogbouw worden later in het najaar geïnformeerd door middel van een brief.

Inloopbijeenkomsten

Hieronder vindt u een overzicht van de inloopbijeenkomsten. U bent van harte welkom op één van deze bijeenkomsten. U hoeft zich niet aan te melden. De bijeenkomsten hebben een opzet met informatiekramen. Medewerkers van de gemeente Apeldoorn en Circulus-Berkel informeren u daar graag over de geplande locaties en bieden praktische informatie over het scheiden en verminderen van afval en het gebruik van Recycleservice. Bent u op een van de genoemde data in uw buurt verhinderd, dan bent u welkom op een van de andere bijeenkomsten.

Noordoost 

 • vrijdag 20 september van 14.00 - 17.00 uur, Het Kristal, Distelvlinderlaan 200
 • woensdag 25 september van 14.00 - 17.00 uur, De Vlijt, Vlijtseweg 114
 • donderdag 26 september van 17.00 - 20.00 uur, De Vlijt, Vlijtseweg 114
 • vrijdag 27 september van 14.00 - 17.00 uur, De Vlijt, Vlijtseweg 114

Wenum, Wiesel, Beemte

 • woensdag 2 oktober van 14.00 - 17.00 uur, De Watermolen, Oude Zwolseweg 160

Noord, Centrum en Uddel

 • donderdag 3 oktober van 19.00 - 21.00 uur, Gebouw Irene bij Grote Kerk, Loolaan 16
 • vrijdag 4 oktober van 14.00 - 17.00 uur, Gebouw Irene bij Grote Kerk, Loolaan 16
 • donderdag 10 oktober van 19.00 - 21.00 uur, Gebouw Irene bij Grote Kerk, Loolaan 16

Samen naar minder afval

Samen werken aan een duurzame, leefbare wereld, ook voor toekomstige generaties. Minder afval, meer grondstoffen. Dat is de achtergrond van de beleidsnota Recycleservice 2025, die de gemeenteraad in 2017 heeft goedgekeurd.

Dit plan wordt nu gefaseerd in Apeldoorn uitgevoerd. In 2018 is gestart met alle zuidelijke stadsdelen en kernen. Nu is het noordelijke deel aan de beurt.

Meer afvalscheiding, minder restafval

Doel is om het restafval terug te brengen van 140 kg nu tot 30 kg restafval per inwoner per jaar in 2025. Het scheidingspercentage willen we verhogen van 66% nu tot 76% in 2025. Met goede voorzieningen en goede service is dit haalbaar! Minder restafval en meer service op grondstoffen, dat is onze gezamenlijke inzet.

 

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws