Samen naar minder afval

Apeldoorn - Huishoudens in laagbouw gaan gefaseerd over op een nieuwe manier van inzamelen. De waardevolle grondstoffen PMD halen we in de toekomst met een oranje container bij u op. Wat u aan restafval overhoudt, kunt u zelf wegbrengen naar een ondergrondse container voor restafval bij u in de buurt. We gaan binnenkort aan de slag in Osseveld-Woudhuis. Bewoners zijn via (nieuws-)brieven geïnformeerd.

Samen naar minder afval

Samen werken aan een duurzame, leefbare wereld, ook voor toekomstige generaties. Minder afval, meer grondstoffen. Dat is de achtergrond van de beleidsnota Recycleservice 2025, die de gemeenteraad in 2017 heeft goedgekeurd. Dit plan wordt vanaf de zomer gefaseerd in Apeldoorn uitgevoerd. Gestart is met laagbouw in het Rivieren- en Componistenkwartier. In de maanden november en december 2018 volgt Osseveld-Woudhuis. Betrokken bewoners zijn geïnformeerd. Heeft u geen informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Meer afvalscheiding, minder restafval

Doel is om het restafval terug te brengen van 140 kg nu tot 30 kg restafval per inwoner per jaar in 2025. Het scheidingspercentage willen we verhogen van 66% nu tot 76% in 2025. Met goede voorzieningen en goede service is dit haalbaar! Minder restafval en meer service op grondstoffen, dat is onze gezamenlijke inzet.

Nieuwe voorzieningen

1 Oranje container voor PMD

Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankpakken gaan we aan huis ophalen met een oranje container. De ervaring in andere gemeenten leert dat we zo meer PMD inzamelen en de hoeveelheid restafval daalt. De oranje container komt in de plaats van de grijze container, die wordt opgehaald. De betrokken bewoners ontvangen een oranje container en leveren de grijze in. Lees meer over PMD op Samen naar minder afval.

2 Restafval naar de 'buurtbak'

Wat u aan restafval overhoudt, kunt u wegbrengen naar een container voor restafval in uw buurt. In de nieuwsbrief die wordt bezorgd in de eerste helft van oktober, is een kaart opgenomen. Via de Afvalvrij App en deze website zijn de locaties ook in te zien.

Uitbreiding service

Recycleservice

De Recycleservice is er voor mensen die niet in staat zijn om hun afval weg te brengen vanwege bijvoorbeeld een medische indicatie. Meer hierover leest u in Recycleservice.

Containers voor luiers en incontentiemateriaal

Er komen daarom speciale luiercontainers in uw wijk. In het Rivieren- en Componistenkwartier zijn die inmiddels in gebruik genomen. Osseveld-Woudhuis volgt in het najaar. De rest moet nog even geduld hebben tot 2019.

Heeft u - als bewoner van hoogbouw in Osseveld-Woudhuis een brief ontvangen over de container voor luiers en incontinentiemateriaal? En wilt u zich daarvoor aanmelden? Dan kunt u zich hieronder vanaf 20 november tot 11 december aanmelden.

 Aanmelden luiercontainer hoogbouw 

Kleine grijze container

De introductie van een kleine grijze restafvalcontainer van 140 liter voor wie liever gebruik blijft maken van een voorziening aan huis. Hieraan zijn eenmalige kosten verbonden, en hogere kosten per leging dan wanneer u het restafval zelf wegbrengt.

Planning

Apeldoorn gaat gefaseerd over op de nieuwe manier van inzamelen. In Apeldoorn Zuid zijn het Rivierenkwartier en Componistenkwartier als eerste wijken over gegaan. Osseveld-Woudhuis volgt dit najaar. Bewoners ontvangen in de eerste week van oktober uitgebreide informatie. Overige delen van de stad volgen later dit jaar of volgend jaar. Het gaat daarbij alleen om huishoudens in laagbouw. Meer leest u in Planning.

Uitbreiding service hoogbouw

Bewoners van hoogbouw ontvangen een brief met de wijzigingen die voor hun van belang zijn. Ook zij komen in aanmerking voor uitbreiding van service. Zij kunnen zich aanmelden voor gebruik van de luiercontainer en Recycleservice. In de inzameling verandert voor hen verder niets. Meer informatie: Wijzigingen hoogbouw Osseveld-Woudhuis.

Wij hebben de informatie voor u samengevat in

 Samen naar minder afval: overzicht  

Uitgebreider informatie vindt u op

 Samen naar minder afval 

Via de speciale websitepagina

  Samen naar Minder Afval 

houden we bewoners op de hoogte.

Een praktisch overzicht vindt u op

 Overzicht Minder Afval 

Daar vindt u vanaf begin oktober ook de informatie die u nodig heeft om zich af te melden voor de oranje container indien u die niet wenst, en de informatie die u nodigt heeft om zich aan te melden voor de kleine grijze container of luiercontainer.

  Ik wil me afmelden voor de oranje container /  aanmelden voor grijze container  De mogelijkheid om u aan- of af te melden is voor nu gesloten. Wilt u zich alsnog opgeven voor een grijze of oranje container? Neem dan contact met ons op.

 

Gepubliceerd op 18 november 2018